close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
traject

Wat gaat er gebeuren?

Prognose

Het vooruitzicht van de patiënt met een glioom hangt van verschillende zaken af, vooral van:

  • Factoren samenhangend met de patiënt, zoals leeftijd, conditie en mate van handicap
  • de soort en graad van de  tumor en de moleculaire eigenschappen
  • de gegeven behandeling

 

De gemiddelde overleving van een patiënt met een laaggradig glioom varieert van 5 tot ruim 15 jaar.

Bij een anaplastisch (graad III) glioom is de gemiddelde overleving ongeveer 3-4 jaar. Oligodendrogliomen en menggliomen (oligo-astrocytomen) met bepaalde moleculaire eigenschappen (1p/19q-codeletie) kunnen een veel langere overleving hebben.

Bij het glioblastoom (graad IV) is de gemiddelde overleving circa 1-1,5 jaar. Na 2 jaar leeft nog één op de vier patiënten, na 5 jaar leeft nog één op de tien patiënten.

Het is van belang dat u zich realiseert dat al deze cijfers gemiddelden zijn en dat in individuele gevallen de overlevingsduur zowel korter als langer kan uitvallen.Voor de behandelend arts blijft het onmogelijk om bij de individuele patiënt met zekerheid een uitspraak te doen over de levensverwachting. De vraag “hoe lang heb ik nog, dokter?” kan dan ook alleen met de nodige nuancering worden beantwoord. Dat geldt eveneens voor de vraag “hoe zal het met mij gaan?”. Ook hierover kan de behandelend arts slechts in algemene termen spreken. Alle bovengenoemde getallen gaan immers over groepen patiënten en niet over een individu.

 

laatst bijgewerkt 9 september 2019