close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
traject

Wat gaat er gebeuren?

Behandeling

Nadat de diagnose gesteld is, kan de juiste behandelstrategie worden bepaald, die mede afhankelijk is van de tumorsoort. De behandeling kan bestaan uit (aanvullende) neurochirurgie , radiotherapie en/of systeem therapie (chemotherapie, targeted therapie, immunotherapie). Ook kan worden gekozen voor een afwachtend beleid, waarbij in eerste instantie niet hoeft te worden nabehandeld. Natuurlijk blijft de patiënt wel onder medische controle.

 

Behandelaars

Al met al zullen de patiënt en zijn naasten in een vroeg stadium te maken krijgen met meerdere artsen: huisarts, neuroloog, neurochirurg, radiotherapeut, oncoloog. Al deze dokters bieden “neuro-oncologische zorg”. Het is van groot belang om het overzicht hierbij niet te verliezen. In principe wordt, in ziekenhuizen in Nederland waar hersentumoren worden behandeld, deze  zorg dan ook “multidisciplinair” genoemd en georganiseerd: verschillende specialisten zijn bij uw ziekteproces betrokken en al deze specialisten werken nauw samen. Zo wordt elk behandelplan in het team besproken, maar kan het zijn dat een van de betrokken dokters een en ander met u bespreekt, soms tijdens zogenaamde gecombineerde spreekuren.

In veel centra speelt een neuro-oncologisch verpleegkundige een grote rol. Bij diegene kunt u ook met vragen terecht. Overigens is de organisatie van de neuro-oncologische zorg in de verschillende ziekenhuizen verschillend van opzet.

 

Controle

Ook na een behandeling blijft de patiënt onder controle. Zo is het nodig om de effecten van neurochirurgie, radiotherapie en chemotherapie te controleren. Ook kan blijken dat medicijnen gedurende langere tijd nodig zijn, zoals medicijnen tegen epilepsie of hersenzwelling. Bij welke specialist u onder controle blijft, is afhankelijk van de behandeling(en) die u heeft gehad.

 

 

laatst bijgewerkt 5 april 2023