close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
traject

Wat gaat er gebeuren?

Experimentele behandeling

Naast algemeen geaccepteerde behandelingen zoals neurochirurgie, radiotherapie en chemotherapie zijn er ook behandelingen met een meer experimenteel karakter. De naam zegt het eigenlijk al: de behandeling draagt (nog) een experimenteel karakter: het nuttig effect dient nog in de klinische praktijk van alle dag te worden bewezen.

Klinische studies

Normaal gesproken worden nieuwe, experimentele behandelingen in een zorgvuldig opgezette ‘klinische’ studie onderzocht (= met echte patiënten), nadat in een eerder ‘preklinisch’ stadium (= tijdens onderzoek met hersentumorcellen en proefdieren) een nuttig effect is gesuggereerd. Er zijn strenge regels en voorwaarden opgesteld voor de uitvoering van dergelijke studies. Alvorens zo’n studie van start kan gaan, wordt het studieprotocol door een onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie zorgvuldig getoetst en wordt ook uitvoerig aandacht gegeven aan de wijze waarop deelnemende patiënten over de studie worden voorgelicht. Voorbeelden van dit soort klinische studies zijn: gecombineerde behandeling van radiotherapie en chemotherapie, nieuwere vormen van radiotherapie, nieuwe operatieve technieken, behandeling met nieuwe (of combinatie van) chemotherapie, gerichte (targeted) therapie, gentherapie of immunotherapie.

Hierbij moeten natuurlijk eventuele voor- en nadelen goed tegen elkaar worden afgewogen. Het doel van deze studies is om uiteindelijk tot een beter behandelingsresultaat te komen voor de individuele patiënt. Hierbij wordt vooral gedacht aan een langere  overleving in combinatie met een betere toestand (‘kwaliteit van leven’) voor de betrokkene.

Deze studies vragen veel tijd, en worden meestal in meerdere ziekenhuizen tegelijk uitgevoerd om zo snel mogelijk tot een betrouwbaar resultaat te komen. Ook in uw ziekenhuis kunt u mogelijk hiermee in aanraking komen.

Meer informatie over de opzet en achtergrond van medisch-wetenschappelijk onderzoek en klinische studies vindt u hier.

Privacy en toestemming voor onderzoek

Mocht u worden gevraagd mee te doen aan een klinische studie, dan kan het zijn dat uw medische gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens helpen om meer over hersentumoren te weten te komen, en/of om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Mogelijk worden uw gegevens ook gedeeld met andere onderzoekers. Via deze video leert u meer over hoe er met uw medische gegevens (denk aan: MRI-scans, testresultaten en bloedwaarden) wordt omgegaan, en hoe uw (data)privacy wordt gewaarborgd.

 

laatst bijgewerkt 17 april 2023