close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag hersentumoren 2022: Up-to-date via Teams
26 November 2022
hersentumor.nl →
 

Publieksdag hersentumoren 2022: Up-to-date via Teams

Introductie

Zaterdagochtend 26 november is er een afgeslankte publieksdag 2022 te volgen via Teams. Een afgeslankte publieksdag aangezien we in het voorjaar van 2023 een volwaardige (en hopelijk fysieke) publieksdag organiseren.

Hierbij de link waarmee u  de publieksdag kan volgen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI5OWM2MDctNWNjOC00OWU2LThmNzUtYzdlOTY5ZGQ0NWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dcdf4a3d-d0c0-4a63-94cf-781981249be5%22%2c%22Oid%22%3a%223d2c95a0-b4d4-46e1-86ba-e77a749e9c38%22%7d

 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering