close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
samen sterk

Leven met een tumor

Rijvaardigheid en rijgeschiktheid

De diagnose hersentumor kan invloed hebben op de rijvaardigheid en (wettelijke) rijgeschiktheid, zeker als er sprake is van epilepsie.

In veel andere landen is het wettelijk verplicht om veranderingen in de gezondheidstoestand bij het CBR te melden, zo niet in Nederland. Het niet melden heeft dus geen strafrechtelijke gevolgen. Maar bij verkeersongelukken kunnen er wel problemen ontstaan bij de uitkering door verzekeringsinstanties.

 

Beperkende factoren

Patiënten met een hersentumor kunnen functiestoornissen hebben. Deze kunnen sterk variëren in aard en intensiteit. Voorbeelden op lichamelijk gebied zijn o.a. verlammingen, beperkingen van het gezichtsveld en epilepsie. Ook op psychologisch en mentaal gebied kunnen er beperkingen zijn die het autorijden beïnvloeden zoals vertraagde reactiesnelheid, geheugen en concentratiestoornissen en sneller optredende vermoeidheid.

Het is van groot belang met uw behandelend arts te overleggen wat in uw geval beperkende factoren zijn die het autorijden beïnvloeden.

 

Epilepsie

Voor mensen met epilepsie gelden weer andere regels. Over het algemeen geldt dat mensen na één epileptische aanval zes maanden geen auto of motorfiets mogen besturen. Na meerdere aanvallen mag men pas een jaar na de laatste aanval weer achter het stuur. Er zijn wel enige uitzonderingen afhankelijk van soort en de aard van de epileptische aanvallen. Informeer hiernaar bij het CBR of vraag de folder aan van het Nationaal Epilepsie Fonds “Epilepsie en rijgeschiktheid”. Op de website van het het fonds staan per soort voertuig de wettelijke bepalingen beschreven.

Nationaal Epilepsie Fonds

Telefoon:  030-63 440 64

E-mail: [email protected]

Nadat de termijn verstreken is, vraagt men bij het CBR een zogenaamde Gezondheidsverklaring aan. Deze verklaring vult men in en stuurt deze weer terug naar het CBR. Het CBR beoordeelt dan de geschiktheid voor het autorijden. In veel gevallen zal het CBR een medische keuring verlangen, soms door de behandelend arts, soms door een onafhankelijk medisch specialist. In sommige gevallen zal een rijtest worden afgenomen door een deskundige van het CBR. Indien men rijgeschikt wordt verklaard kan de geldigheidtermijn van het rijbewijs variëren.

De kosten van de herkeuring en het specialistisch onderzoek worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar en moeten door de betrokkenen zelf betaald worden.

 

Belangrijke internetadressen:

www.epilepsie.nl
www.cbr.nl