close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
samen sterk

Leven met een tumor

Omgaan met beperkingen: Revalidatie

Een hersentumor heeft vaak veel invloed op het dagelijks leven. Het kan gevolgen hebben voor het bewegen, maar ook de lichamelijke conditie, denken, emoties en gedrag. Beperkingen kunnen ontstaan in de alledaagse activiteiten, werk of relaties met anderen. Het leren leven met deze gevolgen kan erg lastig zijn. Voor begeleiding kunt u overleggen met uw contactpersoon in het ziekenhuis – de gespecialiseerd verpleegkundige of de medisch specialist – of met uw huisarts. Voor praktische adviezen of begeleiding is verwijzing naar een revalidatiearts soms zinvol.

 

De revalidatiearts brengt de gevolgen en beperkingen voor het dagelijks leven in kaart en adviseert over verdere training of begeleiding. Een fysiotherapeut, ergotherapeut, (neuro-)psycholoog en maatschappelijk werkende kunnen ingeschakeld worden.

 

Een fysiotherapeut onderzoekt de fitheid en eventuele problemen als krachtsverlies of coördinatieproblemen. De fysiotherapeut adviseert een trainingsprogramma of geeft advies over gebruik van loophulpmiddelen.

 

Een ergotherapeut geeft praktische adviezen over beperkingen in de zelfzorg, huishoudelijke taken, ontspannende activiteiten of werk. Het advies kan gaan over aanpassingen, voorzieningen of hulpmiddelen voor in de thuissituatie. Verder worden veel mensen met een hersentumor beperkt door verminderde energie; de ergotherapeut geeft dan tips over hoe je activiteiten af te stemmen op je energie. Ook bij veranderingen in het denken, zoals geheugen- of concentratieproblemen, kan voorlichting en advies van een ergotherapeut helpen.

 

Een (neuro-)psycholoog brengt met een gesprek en psychologische testen in kaart hoe het met het denken, de emoties en het gedrag is. Voorlichting, adviezen en begeleiding kunnen helpend zijn in geval van geheugenproblemen, prikkelovergevoeligheid, somberheid of gedragsveranderingen.

 

Een maatschappelijk werkende richt zich op de gevolgen voor het sociale leven, het werk en de relatie met partner en gezin.

 

Naast bovengenoemde hulpverleners kunnen ook andere professionals ingezet worden, zoals een logopedist of een coach bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Meer informatie over vormen van zorg is te vinden op hersenletsel.nl.

 

laatst bijgewerkt 30 augustus 2023