close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
achtergrondinformatie

Alles over tumoren

Uitzaaiingen(metastasen)

Hersentumoren kunnen worden onderscheiden in:

 • Primaire hersentumoren: tumoren die in de hersenen ontstaan.
 • Hersenmetastasen: secundaire hersentumoren.

Hersenmetastasen zijn uitzaaiingen in de hersenen van kanker die ergens anders in het lichaam is ontstaan. Kanker begint meestal in een bepaald orgaan, bijvoorbeeld borstkanker in de borst en longkanker in de longen, en verspreidt zich via het bloed door het lichaam. Kankercellen stranden in de kleine bloedvaatjes van andere organen zoals de hersenen en groeien uit tot tumoren die klachten kunnen veroorzaken. Hersenmetastasen komen veel vaker voor dan primaire hersentumoren, in Nederland bij vele duizenden patiënten per jaar maar precieze aantallen zijn niet bekend. Hersenmetastasen komen nogal eens voor in de laatste levensfase van een patiënt met een voortgeschreden  vorm van kanker.

Tumoren die regelmatig aanleiding geven tot hersentumoren zijn borstkanker, longkanker en kwaadaardige huidkanker (melanoom). Maar in principe kunnen alle vormen van kanker uitzaaien naar de hersenen.

 

Symptomen

Hersenmetastasen geven dezelfde klachten en verschijnselen als kwaadaardige primaire hersentumoren en ook bij hersenmetastasen zijn de verschijnselen afhankelijk van de plaats en de omvang van de tumoren:

 • Epileptische aanvallen
 • Gedragsverandering
 • Neurologische uitvalsverschijnselen zoals verlamming van een arm, been of lichaamshelft
 • Moeite met of uitval van spraak
 • Evenwichtsproblemen
 • Hoofdpijn, misselijkheid en braken

 

 

Diagnose

Bij een patiënt die al bekend is met kanker, en die één of meer van bovenbeschreven symptomen heeft, wordt vaak direct gedacht aan een hersenmetastase. Op een CT-scan of een MRI van de hersenen is een metastase meestal te zien als een scherp begrensde, met contrastaankleurende ronde afwijking omgeven door hersenoedeem. Bij meer dan de helft van de patiënten worden meer dan één metastase gevonden.

Bij twijfel aan de diagnose, bijvoorbeeld als er maar één hersentumor te zien is, of als  de patiënt niet bekend is met kanker of indien een eerdere kanker allang genezen is, is het nodig om de diagnose vast te stellen aan de hand van een stukje tumorweefsel. Dit tumorweefsel kan worden verkregen door een biopsie of door een operatieve verwijdering van de tumor. Onder de microscoop heeft een uitzaaiing de uiterlijke kenmerken van de oorspronkelijke kanker.

Soms wordt een afwijking in de hersenen gevonden waarvan de patholoog het op grond van het microscopisch onderzoek waarschijnlijk acht dat dit een metastase is. Als bij de patiënt tot dan toe nog geen kanker gevonden is, zal in dat geval in de regel onderzoek naar een primaire tumor worden verricht, en naar metastasen elders in het lichaam.

 

Behandeling

De keuze van behandeling van de patiënt met een hersenmetastase hangt af van de conditie en leeftijd van de patiënt en de actuele verspreiding van de oorspronkelijke kanker. De beslissing tot behandeling wordt, in overleg met de patiënt, genomen in een multidisciplinair overleg. Het doel van de behandeling is het verlengen van het leven, maar vooral het verbeteren van de kwaliteit ervan.

 • Hormonale behandeling

Bij een sterk vermoeden van hersenmetastasen wordt meestal begonnen met een behandeling met bijnierschorshormoon (dexamethason). Dit geneesmiddel vermindert de druk ontstaan door het hersenoedeem rond de metastasen en vermindert de klachten binnen enkele uren tot dagen.

 • Radiotherapie

Een serie bestralingen is een optie als een patiënt zich beter voelt door de dexamethason en kan de gunstige werking van dexamethason geleidelijk overnemen. Indien er sprake is van meerdere metastasen wordt in het algemeen een kort bestralingsschema gegeven van 5 tot 10 dagelijkse bestralingen. Bestraling kan gegeven worden op de gehele schedelinhoud of lokaal alleen ter plaatse van de hersenmetastase(n). Hele lokale bestraling met een eenmalige  hoge dosis wordt ook wel radiochirurgie (met een gamma-knife of een lineaire versneller) genoemd. De keuze van de te geven radiotherapie hangt af van de conditie van de patiënt, van het aantal hersenmetastasen en van de grootte van de tumoren. Radiochirurgie heeft bij een beperkt aantal relatief kleine metastasen bij een bekende primaire tumor de voorkeur boven neurochirurgie.

 • Neurochirurgie

Chirurgische verwijdering van een metastase is zinvol indien er twijfel bestaat over de diagnose, wanneer er sprake is van slechts één hersenmetastase (of enkele), of om ernstige klachten door de tumor direct te verhelpen. Bij patiënten met meerdere metastasen in de hersenen, of bij wie de kanker ook elders in het lichaam actief is, is chirurgische behandeling doorgaans minder voor de hand liggend en heeft radiotherapie de voorkeur.

 • Chemotherapie

De rol van chemotherapie bij hersenmetastasen is beperkt. Bij bepaalde vormen van kanker (kleincellig longcarcinoom, borstkanker, kiemceltumor) wordt chemotherapie wel regelmatig voorgeschreven. Soms vindt verspreiding van kankercellen plaats via het hersenvocht naar de hersenvliezen: leptomeningeale metastasering. Ook in dat geval is chemotherapie een mogelijkheid.

 

laatst bijgewerkt 9 september 2019