close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
26 september 2021

Europees congres Neuro-oncologie (EANO) 2021: een impressie

Dit weekend, 25-26 sept, vond het jaarlijkse congres van de Europese associatie voor neuro-oncologie EANO plaats. Dit congres zou dit jaar in Rotterdam plaatsvinden. Vanwege de covid19-pandemie is ervoor gekozen om deze editie, net als vorig jaar, virtueel te houden. Wetenschappers, artsen en andere experts presenteerden hun nieuwste onderzoeken. Van laboratoriumonderzoek over de biologie van tumoren, tot 'trials' naar nieuwe behandelingen. Er waren ook veel bijdragen van Nederlandse ziekenhuizen en universiteiten.

Enkele opvallende onderzoeken:

  • Een Franse groep ziekenhuizen keek naar de beste aanpak bij oudere mensen met een glioblastoom, een kwaadaardige hersentumor. In deze gerandomiseerde trial onderzochten zij of je, na ontdekking van de tumor, beter een grote operatie kunt doen of alleen een biopt. Uit hun onderzoek bleek dat een grote operatie de tumor langer afremt dan een biopt, maar dat de levensduur niet duidelijk langer werd door een grote operatie. Verder onderzoek is nodig om te bepalen welke patiënten het meeste kunnen profiteren van een uitgebreide operatie voor een glioblastoom, en welke patiënten minder.
  • Er was veel aandacht voor vernieuwingen van radiologisch onderzoek, zoals MRI-scans en PET-scans, bij hersentumoren. Hiermee wordt het steeds beter mogelijk om snel diagnosen te stellen, behandelingen te plannen, en te zien of de tumor reageert op behandeling of niet.
  • Ook vindt er veel onderzoek plaats naar immuuntherapie voor hersentumoren. Bij andere tumorsoorten, zoals melanoom (huidkanker), kan dit erg effectief zijn, maar bij primaire hersentumoren vallen de resultaten tot nu toe tegen. Er zijn veel ontwikkelingen, maar nog geen nieuwe toepassingen voor de prakijk.  

Het onderzoek naar hersentumoren staat dus niet stil! Iedereen hoopt dat dit snel leidt tot verbetering van de vooruitzichten van mensen met een hersentumor.