close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
wie zijn wij?

De stichting

Missie, doelstellingen en werkzaamheden

Missie

Wij streven naar het voorkomen en genezen van hersentumoren en het optimaliseren van zorg door het bevorderen van onderzoek, verlenen van informatie aan patiënten en naasten, en het publiekelijk onder de aandacht brengen van deze ziekte.

Statutaire doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:
  a.     het verschaffen van informatie met betrekking tot hersentumoren;
  b.     het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren;
  c.     het bevorderen van de zorg voor patiënten die lijden aan een hersentumor;
  en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a.     het oprichten van een webbased informatie platform;
  b.     het beheren van een (inter)actieve website;
  c.      het ontwikkelen en beschikbaar stellen van informatieve en educatieve producten;
  d.     het organiseren van lezingen en symposia;
  e.     het instellen van een stimuleringsprijs bestaande uit het verlenen van een stipendium;
  f.     het (doen) genereren van geldmiddelen ten behoeve van de hiervoor omschreven doelstellingen.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Doelstellingen

 • Beschikbaar stellen van begrijpelijke, betrouwbare, up-to-date informatie met betrekking tot hersentumoren
 • Bevorderen van zorg voor patiënten en naasten
 • Bevorderen van bekendheid van hersentumoren onder het publiek
 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren
 • Alle overige activiteiten die passen in onze missie

 

U kunt Statuten, beleidsplannen, en recente jaarverslagen en financiële verslagen van de Stichting Hersentumor.nl hier downloaden.

Werkzaamheden

De website bevat informatie over soorten hersentumoren, type klachten, de behandeling ervan en allerlei praktische adviezen en tips en wordt voortdurend geactualiseerd. Verder is er een actuele rubriek met nieuwsberichten die relevant zijn voor de doelgroep van patiënten met een hersentumor en hun naasten.  In 2021-2022 besteedt de redactie extra aandacht aan nieuwsberichten en blogs, en wordt in samenwerking met kanker.nl een forum voor het beantwoorden van publieksvragen over hersentumoren onderhouden.

Daarnaast organiseert de Stichting Hersentumor.nl samen met de Landelijke Werkgroep Neuro Oncologie en de contactgroep hersentumoren van de Stichting Hersenletsel.nl jaarlijks een Publieksdag, waarbij ruimte is voor lezingen die betrekking hebben op hersentumoren in de breedste zin van het woord. Hierbij is aandacht voor de sec medische kant, zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Voorts zien wij dat er steeds meer behoefte is aan onderwerpen die zien op de meer praktische kant ten aanzien van wat de patiënten, naasten en andere betrokkenen zelf kunnen betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl. Ten slotte is er op de Publieksdag ruimte voor dialoog en uitwisseling van ervaringen. Wegens COVID-19 was dit de afgelopen edities niet mogelijk, maar wij hopen hier aanstaande editie meer ruimte voor te kunnen bieden.

Er zijn veel soorten hersentumoren, waarvan sommige zeldzaam zijn. Wat alle hersentumoren gemeen hebben is dat ze invloed kunnen uitoefenen op de hersenfuncties. Hersentumoren hebben daardoor een enorme impact op het leven van degenen die erdoor worden getroffen en op het leven van hun naasten. Zo kunnen – afhankelijk van waar de tumor is gelokaliseerd – motoriek en coördinatie worden aangedaan. Maar ook kan het spraakvermogen worden beïnvloed en kunnen geheugenfuncties, concentratievermogen en aandacht te lijden hebben. Soms treden emotionele veranderingen en karakterveranderingen op. Bij veel patiënten is er bovendien sprake van epileptische aanvallen.

Patiënten die door deze ziekte worden getroffen zijn dan ook sterk afhankelijk van een gedegen voorlichting en de meesten hebben baat bij contact met lotgenoten. De Publieksdag Hersentumoren biedt deze beide mogelijkheden. De dag wordt sinds 2011 jaarlijks georganiseerd met behulp van een klein aantal enthousiaste vrijwilligers. De programma’s van de afgelopen jaren zijn terug te vinden op de website van Stichting Hersentumor.nl.