close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
wie zijn wij?

De stichting

Missie en doelstellingen

Missie

Wij streven naar het voorkomen en genezen van hersentumoren en het optimaliseren van zorg door het bevorderen van onderzoek, verlenen van informatie aan patiënten en naasten, en het publiekelijk onder de aandacht brengen van deze ziekte.

 

Statutaire doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:
  a.     het verschaffen van informatie met betrekking tot hersentumoren;
  b.     het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren;
  c.     het bevorderen van de zorg voor patiënten die lijden aan een hersentumor;
  en al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a.     het oprichten van een webbased informatie platform;
  b.     het beheren van een (inter)actieve website;
  c.      het ontwikkelen en beschikbaar stellen van informatieve en educatieve producten;
  d.     het organiseren van lezingen en symposia;
  e.     het instellen van een stimuleringsprijs bestaande uit het verlenen van een stipendium;
  f.     het (doen) genereren van geldmiddelen ten behoeve van de hiervoor omschreven doelstellingen.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst

Doelstellingen

 • Beschikbaar stellen van begrijpelijke, betrouwbare, up-to-date informatie met betrekking tot hersentumoren
 • Bevorderen van zorg voor patiënten en naasten
 • Bevorderen van bekendheid van hersentumoren onder het publiek
 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren
 • Alle overige activiteiten die passen in onze missie

 

U kunt Statuten, beleidsplannen, en recente jaarverslagen en financiële verslagen van de Stichting Hersentumor.nl hier downloaden.