close
Agenda
naar publieksdag →
close
menu
publieksdag
Menu
naar publieksdag →
wie zijn wij?

De stichting

Financiën en beloningsbeleid

Vermogen

Stichting Hersentumor.nl verkrijgt haar inkomsten middels donaties van particulieren, alsmede middels bijdragen van organisaties met een soortgelijk doel / een doel dat in lijn ligt dan wel complementair is aan het doel van Stichting Hersentumor.nl. Stichting Hersentumor.nl verkrijgt haar inkomsten middels donaties van particulieren. Voor specifiek de organisatie van de Publieksdag zijn er ook bijdragen van de deelnemers en van andere organisaties die ook betrokken zijn bij de organisatie van de Publieksdag dan wel de Publieksdag financieel ondersteunen.

Het vermogen van Stichting Hersentumor.nl staat op een bankrekening van ABN AMRO en wordt beheerd door de penningmeester die ieder kwartaal de inkomsten en uitgaven verantwoordt. 

De uitgaven betreffen het in stand houden van de website en het negatieve exploitatiesaldo van de Publieksdag. De inkomsten betreffen donaties van particulieren.

 

Beloningsbeleid

Alle bestuurders van Stichting Hersentumor.nl zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen beloning dan wel vacatiegeld en/of een onkostenvergoeding.