close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumoren 16 maart 2024
16 maart 2024
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumoren 16 maart 2024

Sprekers

Dr. Dieta Brandsma

is sinds 2007 neuroloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Ze studeerde zowel medische biologie als geneeskunde. Haar opleiding tot neuroloog volgde ze in het Universitair Medisch Centrum Utrecht met een neuro-oncologie stage in het Erasmus MC in Rotterdam. Ze promoveerde in 2005 op preklinisch en translationeel onderzoek naar de hechting van tumorcellen aan de zachte hersenvliezen (leptomeningen) in het ontstaan van tumoruitzaaiingen naar de zachte hersenvliezen. Haar wetenschappelijke interesse richt zich op het verbeteren van de liquordiagnostiek bij uitzaaiingen van solide tumoren naar de hersenvliezen en de behandeling van bestralingsschade in de hersenen. Ze is sinds 2023 voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO).

Casper Fijlstra

heeft in 2011 de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond en in 2023 de post HBO-opleiding Verlies- en rouwtherapie. Hij heeft gewerkt als medisch maatschappelijk werker in Revalidatiecentrum Raede en is nu medisch maatschappelijk werker in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, afdeling neuro-oncologie waar hij vooral ouders van kinderen met hersentumoren begeleidt. Hiernaast is Casper rouwtherapeut (praktijktijd.nl). Hij richt zich op allerlei vormen van verliesbegeleiding waaronder ondersteuning bij alle levensgebieden die onder invloed staan van de ziekte en het behandeltraject, verliesbegeleiding bij levend verlies en verliesbegeleiding en nazorg bij palliatieve trajecten. Casper verzorgt ook gastlessen hierover aan de Hogeschool Utrecht. Voor NAH-patiënten is hij trainer in het behandelprogramma intensieve neuro revalidatie.

Prof. Dr. Pim French

is hoogleraar aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum werkzaam bij de afdeling neurologie. Hij werkt als moleculair bioloog en leidt een onderzoeksgroep bestaande uit clinici, post-docs, AIOs, analisten en studenten. Eén van de hoofddoelen van het onderzoek is om relevante (moleculaire) subgroepen van patiënten te identificeren, vaak gebruik makend van geavanceerde high-througput technieken. Zo heeft zijn groep specifieke mechanismen ontrafeld die tumoren agressiever maken, en deze veranderingen kunnen gebruikt worden als target voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën. Daarnaast doet zijn groep onderzoek naar de effecten tumor-specifieke genetische veranderingen met als doel te begrijpen waarom tumoren (meestal) niet reageren op bestaande therapieën. De onderzoeksgroep heeft uitgebreide samenwerkingen met nationale en internationale onderzoeksgroepen en werkt nauw samen met de Europese Organisation for Reasearch and Treatment of Cancer (EORTC).

Drs. Jennifer Gjertsen

heeft onlangs haar opleiding tot neuroloog afgerond en is momenteel werkzaam als neuroloog in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Daarnaast is ze sinds 2022 bestuurslid van het Hersentumorfonds. Ze heeft haar studie geneeskunde gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en haar opleiding tot neuroloog in het Haaglanden Medisch Centrum. Al vroeg in haar carrière kwam ze in aanraking met patiënten met gliomen en ze heeft onderzoek gedaan naar de prognose van patiënten met hersenmetastasen. Tijdens haar opleiding tot neuroloog kreeg ze ook speciale interesse in bewegingsstoornissen en epilepsie en heeft o.a. een differentiatiestage gedaan bij epilepsieinstelling SEIN.

Prof. dr. Jan Heimans

was tot 2014 werkzaam als hoogleraar neurologie aan het VUmc (nu AmsterdamUMC) en was gedurende 15 jaar hoofd van de afdeling neurologie en opleider neurologie. Hij was één van de oprichters van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) en mede-oprichter van de European Association for Neuro Oncology (EANO). Binnen de neuro-oncologie heeft hij zich beziggehouden met de diagnostiek en behandeling van primaire hersentumoren, hersenmetastasen en chemotherapie geïnduceerde neuropathieën. Zijn researchbelangstelling betrof onder andere ‘kwaliteit van leven’ en ‘cognitief functioneren’ van patiënten met hersentumoren en tumorgeassocieerde epilepsie.

Dr. Vincent Ho

is onderzoeker / epidemioloog bij het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en de UMCU (Universitair medisch centrum Utrecht).

Dr. Melissa Kerkhof

studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft haar opleiding tot neuroloog in 2018 volbracht en werkt sinds die tijd als neuro-oncoloog/neuroloog in het Haaglanden Medisch Centrum. In 2020 is zij gepromoveerd op klinisch onderzoek naar epilepsie en beeldvorming bij patiënten met een hersentumor. Ze is voorzitter van de vakgroep neurologie en lid van het dagelijks bestuur van het Neurocentrum in het Haaglanden Medisch Centrum. Mijn passie ligt bij de patiëntenzorg en het verbeteren van de organisatie en kwaliteit van de (neuro-oncologische) zorg.

Dr. Rob J.A. Nabuurs

werd tijdens zijn studie geneeskunde te Leiden direct gegrepen door de werking van de brein en de impact van hersenenaandoeningen op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Na een internationaal onderzoekstraject gericht op het ontwikkelen van nieuwe radiologische technieken voor het diagnosticeren van diverse hersenaandoeningen, zoals dementie, raakte hij gefascineerd door de chirurgische kant van de neurowetenschappen. Het bijzondere samenspel tussen arts en patiënt, het tastbare van het zenuwstelsel en het “mens zijn” gecombineerd met de chirurgische innovatie en techniek stonden centraal tijdens zijn opleiding tot neurochirurg in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Inmiddels is hij onder andere werkzaam als neurochirurg in het Haaglanden Medisch Centrum met als aandachtsgebied het opereren van hersentumoren. Naast het opereren is hij met name geïntrigeerd geraakt in het streven naar de optimale resectie, welke naast het maximaal verwijderen van de tumorweefsel ook de functionele wensen en kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving in ogenschouw neemt.

Prof. Dr. Tatjana Seute

studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Zij voltooide haar opleiding tot Neuroloog in 2006 in het MUMC (Maastricht). Sinds april 2006 is zij werkzaam als neuroloog /neuro-oncoloog in het UMC Utrecht. Multidisciplinaire zorg voor en rondom patiënten met een neuro-oncologische aandoening is haar hoofdtaak. Van 2015 tot oktober 2020 was zij Medisch hoofd van de zorglijn Neuro-oncologie. Sinds 2018 is zij als opleider Neurologie eindverantwoordelijk voor de artsen die zich specialiseren tot neuroloog in het UMC Utrecht. Sinds oktober 2020 is zij voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie van het UMC Utrecht. Per 1 februari 2021 is zij benoemd tot hoogleraar Neuro-oncologie: ‘Samenwerken voor en met patienten met een neuro-oncologische aandoening’. Zij sprak haar oratie uit op 14 februari 2023. Oratie Tatjana Seute: 'Het hoofd of het hart bieden?' https://www.youtube.com/watch?v=0quTVusAVoE (UMC Utrecht youtube.com)

Dr. T.J. (Tom) Snijders

heeft zijn studie Geneeskunde en zijn opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht voltooid. Tijdens zijn opleiding promoveerde hij op een studie op het gebied van chronische pijn. Hij verdiepte zich tijdens zijn opleiding in de neuro-oncologie. Sinds 2011 is hij als neuroloog in het UMC Utrecht werkzaam, waar hij neuro-oncologische zorg in de volle breedte uitoefent. In het wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de primaire hersentumoren, vooral de gliomen, met speciale aandacht voor beeldvormende technieken, cognitie en epilepsie. Daarnaast is hij betrokken bij de uitvoering van experimentele behandelingen (internationale klinische trials) in het UMC Utrecht en de ontwikkeling van Focused Ultrasound () voor hersentumoren. Hij is vice-voorzitter van de Landelijke werkgroep Neuro-oncologie (LWNO), lid van de Steering committee van de Europese Brain Tumor Group van de EORTC en voorzitter van de nationale richtlijncommissie Intracraniële meningeomen.

Arash Tagarian

is als filmmaker afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten AKV St Joost Breda. Hij regisseerde 'Autumn Leaves' die in premiere ging op het Nederlands Film Festival en prijzen won op het International Art Filmfest. en Amnesty International Filmfest. Later maakte hij nog meer korte films waaronder 'A Short Tour & Farewell' die zijn premiere beleefde in Cannes. Arash maakt daarnaast commercials, bedrijfsfilms en geeft film workshops aan de jeugd. Begin 2011 kreeg hij een zware tegenslag te verwerken toen hij werd gediagnosticeerd met een glioblastoom hersentumor. Hoe hij en zijn gezin hiermee omgaan heeft hij in de korte documentaire “PathétiQue” verwerkt. Deze film is al op meerdere Europese filmfestivals vertoond en heeft recent nog in Wenen de prijs voor beste korte documentaire gewonnen. Momenteel schrijft hij aan zijn eerste speelfilm "De Winterreis" gebaseerd op een gedicht van Wilhelm Müller en de gelijknamige opera van Franz Schubert, welke hopelijk dit jaar nog in productie gaat.

Prof. Dr. Joost Verhoeff

onderzoekt sinds 2001 de rol van radiotherapie bij hersentumoren. Eerst als geneeskunde student in het Amsterdam UMC, later als PhD student en daarna als Principal Investigator. Hij is in 2009 gepromoveerd op bloedvatgroei remmers (angiogeneseremmers) en radiotherapie bij hersentumoren. Hiernaast is hij sinds 2014 radiotherapeut-oncoloog. Hij coördineert twee landelijke studies die moderne bestraling testen voor hersentumoren. Per januari 2024 is hij afdelingshoofd van de 4 afdelingen radiotherapie van Amsterdam UMC en bestuurslid van het Cancer Center Amsterdam. Hij is hiernaast voorzitter van het landelijk platform radiotherapie bij neuro-oncologische tumoren en betrokken bij vele (inter)nationale commissies en verenigingen die de zorg voor patiënten met een hersentumor willen verbeteren.


In samenwerking met: