close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumoren 27 november 2021 (online editie)
27 november 2021
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumoren 27 november 2021 (online editie)

Sprekers

Dr. Jan Heimans

is emeritus hoogleraar neurologie. Jan Heimans was tot 2014 werkzaam als hoogleraar neurologie aan het VUmc (nu AmsterdamUMC) en was gedurende 15 jaar hoofd van de afdeling neurologie en opleider neurologie. Hij was één van de oprichters van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) en mede-oprichter van de European Association for Neuro Oncology (EANO). Binnen de neuro-oncologie heeft hij zich beziggehouden met de diagnostiek en behandeling van primaire hersentumoren, hersenmetastasen en chemotherapie geïnduceerde neuropathieën. Zijn researchbelangstelling betrof onder andere ‘kwaliteit van leven’ en ‘cognitief functioneren’ van patiënten met hersentumoren en tumorgeassocieerde epilepsie.

Dr. Walter Taal

is als neuro-oncoloog werkzaam op de afdeling neurologie van het Erasmus universitair MC te Rotterdam. Als neuro-oncoloog concentreert hij zich op ziekten van het zenuwstelsel door kanker of door de behandeling van kanker. Speciale interesse van Walter Taal gaat uit naar primaire hersentumoren (gliomen), uitzaaiingen in de wervels (wervelmetastasen) en neurofibromatose type I. Het onderzoek van Walter Taal beslaat met name het terrein van gliomen en neurofibromatose type 1. Momenteel is hij de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en is hij voorzitter voor de landelijke richtlijn wervelmetastasen. Verder geeft hij onderwijs over zijn vakgebied aan arts-assistenten in opleiding, geneeskunde studenten en verpleegkundigen.”

Dr. Rob J.A. Nabuurs

werd tijdens zijn studie geneeskunde te Leiden direct gegrepen door de werking van de brein en de impact van hersenenaandoeningen op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Na een internationaal onderzoekstraject gericht op het ontwikkelen van nieuwe radiologische technieken voor het diagnosticeren van diverse hersenaandoeningen, zoals dementie, raakte hij gefascineerd door de chirurgische kant van de neurowetenschappen. Het bijzondere samenspel tussen arts en patiënt, het tastbare van het zenuwstelsel en het “mens zijn” gecombineerd met de chirurgische innovatie en techniek stonden centraal tijdens zijn opleiding tot neurochirurg in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Inmiddels is hij onder andere werkzaam als neurochirurg in het Haaglanden Medisch Centrum met als aandachtsgebied het opereren van hersentumoren. Naast het opereren is hij met name geïntrigeerd geraakt in het streven naar de optimale resectie, welke naast het maximaal verwijderen van de tumorweefsel ook de functionele wensen en kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving in ogenschouw neemt.

Dr. Filip de Vos

heeft zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen en zijn opleiding tot internist-oncoloog in het Erasmus MC voltooid. Sinds 2011 is hij als internist-oncoloog in het UMC Utrecht werkzaam met als aandachtsgebied neuro-oncologie. In het wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de primaire hersentumoren, vooral de gliomen, met speciale aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe medicamenteuze behandelingen. Hierbij is hij hoofdonderzoeker bij de uitvoering van experimentele behandelingen bij internationale klinische trials. Hij is bestuurslid van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie en de nationale databank voor hersentumoren (Dutch Brain Tumor Registry). Ook is hij in meerdere werkgroepen actief voor het opzetten van richtlijnen en kwaliteit van standaardzorg.

Dr. Karin Gehring

is senior onderzoeker en neuropsycholoog verbonden aan (de afdeling Neurochirurgie van) het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en (het departement Cognitieve Neuropsychologie van) Tilburg University. Haar onderzoek richt zich onder andere op de cognitieve problemen en kwaliteit van leven bij patiënten met een hersentumor en mogelijke behandelingen voor de cognitieve problemen.

Dr. Marjolein Geurts

is neuroloog en neuro-oncoloog in het Erasmus MC Rotterdam. Zij volgde haar opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht, waar ze in 2017 ook promoveerde. Na afronden van haar promotie heeft ze enige tijd als “research fellow” gewerkt in The James Comprehensive Cancer Center, aan de Ohio State University in Columbus, Ohio, USA. Sinds 2019 is zij verbonden aan het Erasmus MC. Naast de zorg voor neuro-oncologische patiënten besteed ze veel tijd aan wetenschappelijk onderzoek, met als focus: nieuwe systemische behandelingen voor gliomen. Ze is als “research fellow” verbonden aan het neuro-oncologie lab van dr. Pim French, lid van het fase I studie-team in het Erasmus MC en als onderzoeker betrokken bij diverse fase I studies naar gliomen. Daarnaast zet ze zich graag in voor (internationale) samenwerking.

Ilse Vosman

Ilse Vosman heeft na haar opleiding HBO-verpleegkunde eerst gewerkt in de psychiatrie en daarna de overstap gemaakt naar de epilepsiezorg, bij epilepsiecentrum SEIN Zwolle. In 2006 heeft zij haar master tot verpleegkundig specialist voltooid waarna zij zich meerdere jaren als VS op de poliklinieken van SEIN heeft gericht op de behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Sinds 2013 is Ilse werkzaam in het UMC Utrecht op de zorglijn neuro-oncologie. Als verpleegkundig specialist begeleidt zij patiënten met een hersentumor en hun naasten op zowel medisch als verpleegkundig gebied. Ook is zij een vast contactpersoon voor de patiënt en naaste heeft zij een coördinerende rol in het zorgpad.


In samenwerking met: