close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumoren 18 maart 2023
18 maart 2023
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumoren 18 maart 2023

Sprekers

Prof. Dr. Jan Heimans

Prof. Dr. Jan Heimans was tot 2014 werkzaam als hoogleraar neurologie aan het VUmc (nu AmsterdamUMC) en was gedurende 15 jaar hoofd van de afdeling neurologie en opleider neurologie. Hij was één van de oprichters van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) en mede-oprichter van de European Association for Neuro Oncology (EANO). Binnen de neuro-oncologie heeft hij zich beziggehouden met de diagnostiek en behandeling van primaire hersentumoren, hersenmetastasen en chemotherapie geïnduceerde neuropathieën. Zijn researchbelangstelling betrof onder andere ‘kwaliteit van leven’ en ‘cognitief functioneren’ van patiënten met hersentumoren en tumorgeassocieerde epilepsie.

Dr. Walter Taal

Dr. Walter Taal is als neuro-oncoloog werkzaam op de afdeling neurologie van het Erasmus universitair MC te Rotterdam. Als neuro-oncoloog concentreert hij zich op ziekten van het zenuwstelsel door kanker of door de behandeling van kanker. Speciale interesse van Walter Taal gaat uit naar primaire hersentumoren (gliomen), uitzaaiingen in de wervels (wervelmetastasen) en neurofibromatose type I. Het onderzoek van Walter Taal beslaat met name het terrein van gliomen en neurofibromatose type 1. Momenteel is hij de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en is hij medeverantwoordelijk voor de landelijke richtlijn wervelmetastasen. Verder geeft hij onderwijs over zijn vakgebied aan arts-assistenten in opleiding, geneeskunde studenten en verpleegkundigen.

Dr. Celine Gathier

Dr. Celine Gathier heeft haar studie geneeskunde en opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht gevolgd. Zij promoveerde op het gebied van subarachnoïdale bloedingen (een soort hersenbloeding) maar verdiepte zich tijdens haar opleiding al in de neuro-oncologie. Ze werkt sinds 2019 als neuroloog met aandachtsgebied neuro-oncologie in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze draagt zorg voor patiënten met primaire hersentumoren, hersenmetastasen, meningeomen, wervelmetastasen en ziet patiënten met bijwerkingen van oncologische behandelingen. Daarnaast is ze betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en organisatie van zorg; op landelijk niveau was ze betrokken bij de herziening van de richtlijn Hersenmetastasen in 2020.

Dr. Annette Compter

Dr. Annette Compter is sinds 2016 werkzaam als neuroloog in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Zij is betrokken bij de zorg voor patiënten met primaire en secundaire hersentumoren, wervelmetastasen en bijwerkingen van oncologische behandelingen. Daarnaast doet zij preklinisch en klinisch onderzoek naar de psychosociale en cognitieve gevolgen van kanker en anti-kanker behandelingen. Zij is bestuurslid van de Dutch Brain Tumour Registry (DBRT).

Prof. Dr. Yvette M van der Linden

Prof. dr. Yvette van der Linden werkt als radiotherapeut-oncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en is oprichter en hoofd van het Expertisecentrum Palliatieve zorg LUMC. Sinds 1 juni 2020 bekleedt zij de leerstoel Palliatieve Geneeskunde die mede is ingesteld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Vanuit het EPZ werkt zij met haar team van aan optimale integratie van zorg, onderwijs en onderzoeks voor het verbeteren van zorg voor patiënten die te maken krijgen met een ongeneeslijke ziekte en voor hun naasten. Speerpunt is daarbij dat zorgverleners aansluiten bij wensen, waarden en behoeftes van patiënten en hun naasten.

Dr. Tom Snijders

Dr. T.J. (Tom) Snijders heeft zijn studie Geneeskunde en zijn opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht voltooid. Tijdens zijn opleiding promoveerde hij op een studie op het gebied van chronische pijn. Hij verdiepte zich tijdens zijn opleiding in de neuro-oncologie. Sinds 2011 is hij als neuroloog in het UMC Utrecht werkzaam, waar hij neuro-oncologische zorg in de volle breedte uitoefent. In het wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de primaire hersentumoren, vooral de gliomen, met speciale aandacht voor beeldvormende technieken, cognitie en epilepsie. Daarnaast is hij betrokken bij de uitvoering van experimentele behandelingen (internationale klinische trials) in het UMC Utrecht. Hij is lid van het Steering committee van de Brain Tumor Group van de European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC). Hij was betrokken bij het schrijven van de huidige richtlijn ‘Intracranieel meningeoom’ voor professionals, en is voorzitter van de commissie die de nieuwe richtlijn zal schrijven. Hij is lid en oud-voorzitter van de redactieraad van Hersentumor.nl.

Marit Eland

Marit Eland is verpleegkundig specialist binnen het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC. Werkzaam voor de afdeling neurochirurgie en de afdeling neuro-oncologie. Ik houd me voornamelijk bezig met de zorg rondom patiënten met snelgroeiende hersentumoren, in de periode rond de operatie op de neurochirurgie en tijdens de bestraling en chemotherapie op de afdeling neuro-oncologie. Als verpleegkundig specialist ben ik een van de vaste aanspreekpunten voor patiënten en hun naasten. Samen met het maatschappelijk werk binnen het Erasmus MC organiseren we al enige tijd partneravonden en daar wil ik op de patiënten dag iets over vertellen.

Jelle de Vries

Lid van het dagelijks bestuur van de Hersentumor contactgroep van hersenletsel.nl, daarnaast nabestaande.

Dr. Ellen van Coevorden-van Loon

Revalidatiearts Revant, expertisecentrum voor medische specialistiche revalidatie Dr. E.M.P (Ellen) van Coevorden-van Loon studeerde geneeskunde aan het UMC Utrecht. In het Rijndam revalidatiecentrum te Rotterdam en het ErasmusMC voltooide zij haar specialisatie tot revalidatiearts in 2013. In 2014 startte zij haar werkzaamheden als revalidatiearts in de neurorevalidatie kliniek van het Rijndam Revalidatiecentrum. Naast haar werkzaamheden op de kliniek hield zij ook een spreekuur voor patiënten met een hersentumor in de voormalige Daniel den Hoed kliniek en het Erasmus MC in Rotterdam. In deze periode is zij ook begonnen met haar promotieonderzoek “inzichten in vermoeidheid bij patiënten met een laaggradig glioom”, welke zij succesvol heeft afgerond afgelopen december. Inmiddels is zij al weer enige jaren werkzaam als revalidatiearts in de kliniek de Lindenhof in Goes. Ellen woont samen met haar man Joop en hun twee zonen Melle en Bruno in Halsteren.

Nina Schimmers

Nina Schimmers studeerde klinische neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel volgt zij de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en werkt ze als onderzoeker bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP). Haar onderzoek richt zich op psychedelica in combinatie met psychotherapie voor de behandeling van stemmingsproblemen bij patiënten met levensbedreigende aandoeningen.

Prof. Dr. Martin van den Bent

Is hoofd van de Neuro-oncologie Unit van de Daniel den Hoed Kliniek (onderdeel van het ErasmusMC). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de neuro-oncologische zorg in het ErasmusMC, inclusief de medicamenteuze behandeling van hersentumoren. Hij is intensief betrokken bij de Brain Tumor Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), en vele jaren voorzitter van deze groep geweest. Ook hij heeft veel klinische en laboratorium studies uitgevoerd naar hersentumoren, onder andere samen met de EORTC. Momenteel is hij de leidende onderzoeker van zowel internationale en Nederlandse multicenter studies naar de beste behandeling van graad III en graad IV tumoren.

Dr. Marjolein Geurts

Marjolein Geurts is neuroloog en neuro-oncoloog in het Erasmus MC Rotterdam. Zij volgde haar opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht, waar ze in 2017 ook promoveerde. Na afronden van haar promotie heeft ze enige tijd als “research fellow” gewerkt in The James Comprehensive Cancer Center, aan de Ohio State University in Columbus, Ohio, USA. Sinds 2019 is zij verbonden aan het Erasmus MC. Naast de zorg voor neuro-oncologische patiënten besteed ze veel tijd aan wetenschappelijk onderzoek, met als focus: nieuwe systemische behandelingen voor gliomen. Ze is verbonden aan het neuro-oncologie lab van dr. Pim French, lid van het fase I studie-team in het Erasmus MC en als onderzoeker betrokken bij diverse fase I studies naar gliomen. Daarnaast zet ze zich graag in voor (internationale) samenwerking.

Prof. Dr. Angelika Muhlebner

Prof. Dr. Angelika Mühlebner, hoofd zorglijn neuropathologie, afdeling pathologie, UMC Utrecht. Dr. Angelika Mühlebner is universitair hoofd docent/associate professor neuropathologie bij de afdeling pathologie van het UMC in Utrecht en verantwoordelijk voor de hersentumor en epilepsie diagnostiek. Zij heeft voor dat ze naar Nederland kwam gewerkt als kinder-neuroloog/elektrofysioloog bij de Medische Universiteit van Wenen in Oostenrijk. Zij is in 2012 gepromoveerd op het onderwerp epilepsie-gerelateerde afwijkingen van de hersenen en heeft hier de Ernst-Niedermeyer prijs voor mogen ontvangen. In 2014 kreeg ze een Erwin-Schröder fellowship toegekend om zich als onderzoeker te vestigen in Nederland. Ze bestudeert met name de invloed van interneuronale verbindingen en interactie met de witte stof op cognitie ihkv epilepsie, zowel in aanlegstoornissen van de hersenen als ook in laaggradige hersentumoren. In 2020 heeft ze de opleiding tot patholoog afgerond aan het Amsterdam UMC en is sinds 2020 werkzaam als neuropatholoog in het UMC Utrecht. Ze is covoorzitter van de werkgroep neuropathologie bij het internationale consortium EPICARE en covoorzitter van de internationale tasforce omtrent classificatie van laaggradige hersentumoren.


In samenwerking met: