close
Agenda
naar publieksdag →
close
Menu
Publieksdag Hersentumor 21 maart 2020
21 maart 2020
hersentumor.nl →
 

Publieksdag Hersentumor 21 maart 2020

Sprekers

Meer informatie over de sprekers kunt u hier vinden. 

Marinus van den Berg

Marinus van den Berg studeerde praktische theologie aan de Universiteit van Utrecht en in Yale (USA). HIj studeerde af op Lijden aan een verlies, over rouw. Marinus was acht jaar werkzaam als geestelijk verzorger in verpleeghuis Randerode in Apeldoorn, werkte vijftien jaar o.a. voor het project Verliezen - Verwerken in Almelo en was zeventien jaar werkzaam in Rotterdam o.m. voor een revalidatie afdeling NAH niet aangeboren hersenletsel en voor hospice Cadenza. Marinus publiceerde o.a. Rouwen in de tijd, uitgeverij ten have. Hij geeft tot op heden lezingen en cursussen o.m. aan de zorgacademie in Rotterdam over zin en rouw.

Dr. Walter Taal

Dr. Walter Taal is als neuro-oncoloog werkzaam op de afdeling neurologie van het Erasmus universitair MC te Rotterdam. Als neuro-oncoloog concentreert hij zich op ziekten van het zenuwstelsel door kanker of door de behandeling van kanker. Speciale interesse van Walter Taal gaat uit naar primaire hersentumoren (gliomen), uitzaaiingen in de wervels (wervelmetastasen) en neurofibromatose type I. Het onderzoek van Walter Taal beslaat met name het terrein van gliomen en neurofibromatose type 1. Momenteel is hij de voorzitter van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en is hij medeverantwoordelijk voor de landelijke richtlijn wervelmetastasen. Verder geeft hij onderwijs over zijn vakgebied aan arts-assistenten in opleiding, geneeskunde studenten en verpleegkundigen.

Linda Douw

Linda Douw is opgeleid als klinisch neuropsycholoog en werkt als senior onderzoeker bij het Hersentumorcentrum Amsterdam (Amsterdam UMC). Zij is voornamelijk geïnteresseerd in de cognitieve problemen, dus de problemen met het denken, die mensen met een hersentumor ondervinden. Om beter te begrijpen waarom sommige mensen wel en sommige mensen geen klachten ondervinden in bijvoorbeeld de concentratie, het geheugen, het plannen, gebruikt zij netwerktheorie: een methode waarmee op een nieuwe manier naar bijvoorbeeld MRI’s gekeken kan worden. Hierdoor is duidelijk geworden waarom de mate van cognitieve klachten die mensen ondervinden van hun hersentumor nogal varieert.

Jaap Zindler

Jaap Zindler is radiotherapeut-oncoloog, gespecialiseerd in het behandelen van tumoren in de hersenen en het hoofdhalsgebied. Hij is opgeleid in het Erasmus MC in Rotterdam en heeft zijn opleiding tot radiotherapeut gedaan in het Amsterdam UMC locatie VUmc. Daarna heeft hij 5 jaar werkervaring opgedaan in MAASTRO Clinic Maastricht als radiotherapeut. In 2017 is zijn proefschrift naar het verbeteren van stereotactische radiochirurgie voor patiënten met uitzaaiingen in de hersenen afgerond. In 2018 heeft hij zijn loopbaan voortgezet in het Erasmus MC te Rotterdam als hoofdhals- en neuroradiotherapeut. Hij combineert patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek. Zijn interessegebieden zijn het optimaliseren van protonentherapie voor hoofdhalstumoren en stereotactische radiochirurgie voor patiënten met uitzaaiingen in de hersenen.


In samenwerking met: