Hersentumor

Doneer nu!

Experimentele behandeling

Naast algemeen geaccepteerde behandelingen zoals neurochirurgie, radiotherapie en chemotherapie zijn er ook behandelingen met een meer experimenteel karakter. De naam zegt het eigenlijk al: de behandeling draagt (nog) een experimenteel karakter: het nuttig effect dient nog in de klinische praktijk van alle dag te worden bewezen.

Klinische studies

Normaal gesproken worden nieuwe, experimentele behandelingen in een zorgvuldig opgezette ‘klinische’ studie onderzocht (= met echte patiënten), nadat in een eerder ‘preklinisch’ stadium (= tijdens onderzoek met hersentumorcellen en proefdieren) een nuttig effect is gesuggereerd. Voorbeelden van dit soort klinische studies zijn: gecombineerde behandeling van radiotherapie en chemotherapie, nieuwere vormen van radiotherapie, behandeling met nieuwe (of combinatie van) chemotherapie, gerichte (targeted) therapie, gentherapie of immunotherapie.

Hierbij moeten natuurlijk eventuele voor- en nadelen goed tegen elkaar worden afgewogen. Het doel van deze studies is om uiteindelijk tot een beter behandelingsresultaat te komen voor de individuele patiënt. Hierbij wordt vooral gedacht aan een betere overlevingskans in een betere toestand voor de betrokkene.

Deze studies vragen veel tijd, en worden meestal in meerdere ziekenhuizen tegelijk uitgevoerd om zo snel mogelijk tot een betrouwbaar resultaat te komen. Ook in uw ziekenhuis kunt u mogelijk hiermee in aanraking komen.

Meer informatie over de opzet en achtergrond van medisch-wetenschappelijk onderzoek en klinische studies vindt u hier.