Hersentumor

Doneer nu!
terug naar overzicht

Publieksdag Hersentumoren 2017

VERSLAG PUBLIEKSDAG HERSENTUMOREN
Zaterdag 18 maart 2017, Maarssen

Op zaterdag 18 maart 2017 vond de zevende jaarlijkse “Publieksdag Hersentumoren” plaats in “Inn Style” in Maarssen.
Inmiddels is de Publieksdag uitgegroeid tot een bekend instituut, waar vooraanstaande Nederlandse specialisten voordrachten houden over diverse aspecten van hersentumoren en daarbij vooral de nadruk leggen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling. De dag is bedoeld voor patiënten met een hersentumor en ook voor hun naasten (partners, ouders, kinderen, andere familieleden en vrienden).
De dag wordt voorbereid en georganiseerd door een vast team van enthousiaste vrijwilligers, waarvan de meeste persoonlijke ervaringen hebben met hersentumoren. Daarnaast zijn bij de voorbereiding van het programma medische professionals betrokken die speciale expertise hebben op dit terrein. De dag wordt organisatorisch en financieel ondersteund door de “Stichting Hersentumor.NL”. Deze stichting heeft tot doel om in de breedste zin van het woord voorlichting over hersentumoren te geven. Naast de ondersteuning van de Publieksdag geeft de stichting voorlichting over hersentumoren op de website www.hersentumor.nl . Ook hier wordt gestreefd naar actuele en betrouwbare informatie. Omdat de Stichting Hersentumor.NL organisatorisch gekoppeld is aan de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) kan zij verzekerd zijn van optimale informatie over de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hersentumoren. De sprekers op de Publieksdag zijn allen lid van de LWNO en zijn gewend om ingewikkelde nieuwe onderwerpen op begrijpelijke wijze toe te lichten.
Ook dit jaar werd de dag geopend en voorgezeten door dr Anja Gijtenbeek, voorzitter van de LWNO. Zij leidde de sprekers in en coördineerde de discussie die plaatsvond na afloop van de lezingen. De organisatoren vinden de uitwisseling van gedachten tussen professionals en belangstellenden één van de belangrijkste aspecten van de Publieksdag en ook nu werd op grote schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Het ochtendprogramma bestond uit een vijftal voordrachten waarbij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van neurologische symptomen en diagnostiek, neurochirurgie, pathologie, radiotherapie, en chemotherapie werden besproken. De respectievelijke sprekers (dr. Tom Snijders, neuroloog, dr. Arnaud Vincent, neurochirurg, Prof. Pieter Wesseling, neuropatholoog, dr. Ruud Wiggenraad, radiotherapeut en dr. Annemiek Walenkamp, medisch oncoloog) gaven een zeer verhelderend overzicht van de belangrijkste aspecten en nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.
Tijdens de lunch werd er door de aanwezigen, evenals in vorige jaren, gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met de sprekers, maar ook met medepatiënten, persoonlijk van gedachten te wisselen.
In tegenstelling tot vorige jaren bestond het middagprogramma nu niet uit themasessies, maar was er net als in de ochtend een plenair programma, waar dr. Dieta Brandsma de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van immunotherapie belichtte en waar Marit Eland, nurse-practitioner, toelichting gaf op aspecten die samenhangen met de kwaliteit van leven van patiënten en hun partners. Dr. Jaap Reijneveld sprak tot slot over research en toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen.
Helaas kon het geplande “persoonlijke verhaal”, dat traditioneel altijd deze dag besluit, geen doorgang vinden. In plaats daarvan werd een plenaire discussie gevoerd naar aanleiding van de inhoud van de dag. Vanuit de organisatie werd aan het publiek gevraagd om suggesties voor toekomstige publieksdagen en hierbij werden uiteenlopende en zeer bruikbare ideeën geopperd.
Opnieuw hebben de organisatoren geconstateerd dat deze dag nadrukkelijk in een behoefte voorziet. Dat bleek niet alleen uit het grote aantal bezoekers, maar ook uit de directe enthousiaste reacties van deelnemers en sprekers en uit de schriftelijke evaluatie. Dat betekent dat de organisatoren besloten hebben om zich opnieuw in te zetten voor de Publieksdag 2018 en dat de Stichting Hersentumor.NL wederom financieel garant zal staan voor de organisatie. Het bestuur van de Stichting realiseert zich wel dat er nog steeds behoefte bestaat aan financiële steun om het voortbestaan van de Publieksdag te garanderen.