Hersentumor

Doneer nu!
terug naar overzicht

Publieksdag Hersentumoren 2014

Op 25 januari 2014 wordt een Publieksdag Hersentumoren georganiseerd, waaraan de volgende organisaties meewerken: LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Stichting Hersentumor.nl en de Werkgroep Hersentumoren van Vereniging Cerebraal. Deze dag is bedoeld voor patiënten met een hersentumor, hun naasten en andere geïnteresseerden die op begrijpelijke wijze op de hoogte willen worden gebracht van de zorg voor patiënten met een hersentumor. Informatie over de publieksdag: