Hersentumor

Doneer nu!

Klachten & verschijnselen

De verschijnselen van een hersentumor hangen samen met de omvang van de tumor, de groeisnelheid en de plaats binnen de hersenen. Enkele van de meest voorkomende klachten zijn:

  • Hoofdpijn. Een snelgroeiende of grote tumor veroorzaakt drukverhoging in de hersenen. Een gevolg van drukverhoging kan hoofdpijn zijn, vooral bij activiteiten die zelf ook de druk laten toenemen, zoals bukken, niezen, persen. De hoofdpijn kan eventueel gepaard gaan met misselijkheid en braken. Lang niet alle hersentumoren veroorzaken hoofdpijn.
  • Psychische en cognitieve veranderingen. Wanneer de tumor groeit in een neurologisch ‘stil’ gebied, dat wil zeggen een deel van de hersenen waar uitval van functie minder snel opvalt, kan deze enige tijd onopgemerkt groeien. Naast verhoging van de druk kunnen dan veranderingen in de verstandelijke vermogens (cognitie) optreden, zoals geheugenproblemen of trager denken, of psychische veranderingen, zoals minder geremd zijn.
  • Uitvalsverschijnselen. Bij groei in een deel van de hersenen dat beweging aanstuurt, kunnen verlammingsverschijnselen optreden; deze verschijnselen doen zich dan in de andere lichaamshelft voor. Andere vormen van neurologische uitval zijn stoornissen van het lichaamsgevoel (bijvoorbeeld aanraking van de huid) of spraakstoornissen.
  • Epileptische aanvallen. Epileptische aanvallen komen voor als ziekte op zich, maar ze kunnen ook een uiting (symptoom) zijn van een hersentumor.

Deze klachten komen bij verschillende soorten hersentumoren voor; aan de hand van de klachten alleen kan vaak niet gezegd worden om wat voor hersentumor het gaat. Ook komen de bovengenoemde klachten ook voor bij andere aandoeningen dan hersentumoren.

De klachten als gevolg van een hersentumor ontstaan meestal geleidelijk. In een heel enkel geval kan een bloeding in een tumor optreden waardoor ineens klachten ontstaan. Dit beloop kan het stellen van een juiste diagnose aanvankelijk bemoeilijken.

Lees meer over deze klachten en verschijnselen: