Hersentumor

Doneer nu!
terug naar overzicht

Novocure TTF

In de media verschijnen berichten over een nieuwe, mogelijk belovende therapie voor glioblastoom.

We hebben Prof. van den Bent (neuroloog in Rotterdam) gevraagd naar zijn mening hierover:

Novocure TTF: tumor treating fields

Op de Society for Neuro-Oncology meeting die in november in Miami is gehouden zijn de resultaten van de Novocure TTF trial bij nieuw gediagnostiseerde glioblastoom patiënten gepresenteerd. Nogal onverwacht suggereren deze resultaten dat Novocure TTF in combinatie met radiotherapie en temolozomide een effectieve behandelingstrategie kan zijn.

Wat is Novocure TTF? Deze benadering is gebaseerd op het gegeven dat voor de celdeling belangrijke celstructuren elektrisch geladen zijn. Met Novocure TTF wordt een elektrisch veld om het hoofd gelegd, in de hoop daarmee de delende cellen te verstoren en dus tumor groei tegen te gaan. Om dit te bereiken worden op een geheel kaal geschoren hoofd elektrodes geplakt die worden verbonden aan een stimulator. Deze stimulator moet eigenlijk de gehele dag en alle dagen van de week aanstaan, en is een geheel nieuwe benadering van kanker. Eerder onderzoek had geen positief resultaat laten zien van deze benadering bij recidief glioblastomen, maar in een tweede vergelijkende studie nu bij nieuw gediagnostiseerde glioblastomen is er nu wel overlevingswinst gezien. In de studie werd deze stimulator gemiddeld 8 maanden door de patiënten gedragen. De behandeling startte aan het einde van de radiotherapie, en alleen bij patiënten bij wie er op dat moment geen groei van de tumor werd geconstateerd. Bij analyse van de eerste 315 patiënten bleek dat na de toevoeging van Novocure de ‘mediane’ overleving van 16.6 naar 19.6 maanden te stijgen. Bijwerkingen waren vooral huidirritatie en milde psychische klachten, waarschijnlijk te wijten aan het de hele dag dragen van het apparaat en de elektrodes.

De komende tijd moeten deze data nader bekeken worden, om deze goed op hun waarde te schatten. Gezien deze uitkomst is het onderzoek is inmiddels afgebroken, maar er is nog geen echte publikatie van gegevens. Wanneer het definitieve studie rapport uitkomt is nog onbekend. Wel is duidelijk dat dit een zeer kostbare behandeling is, rond de 20.000 US dollar per maand (!), kosten die vooral in de elektrodes (die vaak vervangen moeten worden) en het intensieve onderhoud zitten.

Lees onder andere hierover in de New York Times.