Hersentumor

Doneer nu!

Enkele praktische tip ten aanzien van:

Werk en studie

Werk en studie

Voor veel mensen betekent een hersentumor niet alleen een gezondheidsprobleem. Een hersentumor kan ook grote veranderingen teweegbrengen in de studie en/of werksfeer.

Problemen op het werk of met het studeren hebben vaak te maken met geheugenproblematiek, concentratiestoornissen, het onvermogen om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn en/of het niet kunnen verwerken van meerdere prikkels tegelijk. Daarnaast speelt vermoeidheid vaak een grote rol. Veel patiënten klagen over een verminderde energie, de energieboog overspant niet meer de hele dag.

Oplossingen zoeken

Overleg bij problemen met uw werkgever, bedrijfsarts of studiecoördinator/adviseur. In veel gevallen kan er in onderling overleg een oplossing gevonden worden. Het zoeken van een andere rustige werkplek, het maken van een studieschema, het verdelen van tentamens, het terugbrengen van taken tot een overzichtelijk geheel, zijn allemaal mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat u uw werk of studie kunt continueren.

Ook het inbouwen van een rustperiode tussen de middag die langer is dan normaal kan vaak verwezenlijkt worden, waarbij het belangrijk is dat u ook werkelijk gedurende 1 tot 1,5 uur kunt rusten.

Voor sommige patiënten echter zal het werk alleen nog parttime uitgevoerd kunnen worden, anderen kunnen hun functie misschien helemaal niet meer uitoefenen of moeten worden omgeschoold.

Helpdesk

Voor iedereen die hierover vragen heeft of problemen ondervindt is een helpdesk opgericht. De mensen die hier werken kennen de regels rond werk en verzekeringen die in relatie staan tot een gezondheidsvraag. Ook als u meer wilt weten over een probleem bij het afsluiten van verzekeringen kunt u terecht bij de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. Hierbij zijn ook ondergebracht de Arboklachtenlijn en het Meldpunt Wet Medische Keuringen.

De helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen is bereikbaar op werkdagen van 12.00-20.00 uur.

Telefoon: 020-48 00 300.
www.bpv.nl 
E-mail : helpdesk@bpv.nl