Hersentumor

Doneer nu!

Omgaan met epilepsie

Epilepsie is een verschijnsel dat op kan treden bij patiënten met een hersentumor. Regelmatig komt het voor dat een epileptische aanval (of insult) het eerste symptoom is van een hersentumor. Er bestaan verschillende vormen van epileptische aanvallen. Deze verschillen onderling erg van elkaar. Alle typen aanvallen ontstaan door een plotselinge verstoring van het elektrische evenwicht in de hersenen. Meestal is de verstoring van korte duur. De meeste epileptische aanvallen zijn goed te herkennen als epilepsie, maar er bestaan ook zeldzamere, moeilijk te herkennen soorten aanvallen. Overleg daarom met uw arts als u aanvalsgewijze klachten heeft zonder duidelijke verklaring.

De vorm van een epileptische aanval hangt samen met de plaats in de hersenen waar de elektrische ontlading plaatsvindt. Er bestaan twee vormen van aanvallen namelijk partiële en gegeneraliseerde aanvallen.

  • Bij partiële aanvallen doet slechts een klein deel van de hersenen mee.
  • Bij gegeneraliseerde aanvallen is overal in de hersenen abnormale elektrische activiteit waarneembaar.

Deze twee aanvalsvormen zijn ook weer te verdelen in eenvoudige en complexe aanvallen.

Tips en nuttige adressen

Tips & nuttige adressen

 Tips

  • Houd uw voorraad anti-epileptica in de gaten, zodat u niet plotseling zonder komt te zitten
  • Uw medicatie neemt u altijd in, ook indien u een andere ziekte heeft
  • Indien u door een arts andere medicijnen krijgt voorgeschreven, geef dan altijd aan dat u anti-epileptica gebruikt
  • Als de medicatie uitgebraakt wordt, neem de dosis dan nogmaals in
  • Neem uw medicijnen regelmatig in, bouw een routine in zoals bijvoorbeeld na de maaltijd
  • Gebruik niet te veel alcohol
  • Leef en eet regelmatig

Nuttige adressen

Nationaal Epilepsie Fonds
Voorlichting en advies
030 63 440 63
info@epilepsiefonds.nl
www.epilepsie.nl

Epilepsie Infolijn
Algemene inlichtingen, medisch advies, persoonlijk advies.
Bereikbaar op werkdagen van 9.30-16.00 uur
Telefoon:  0900 821 24 11 (10 eurocent / minuut)

Epilepsie Vereniging Nederland
De landelijke patiëntenvereniging
Postbus 8105
6710 AC Ede
Algemeen: 0318 67 27 72
Advies: 0318  67 27 77
info@epilepsievereniging.nl
www.epilepsievereniging.nl