Hersentumor

Doneer nu!

Omgaan met epilepsie

Epilepsie is een verschijnsel dat op kan treden bij patiënten met een hersentumor. Regelmatig komt het voor dat een epileptische aanval (of insult) het eerste symptoom is van een hersentumor. Er bestaan verschillende vormen van epileptische aanvallen. Deze verschillen onderling erg van elkaar. Alle typen aanvallen ontstaan door een plotselinge verstoring van het elektrische evenwicht in de hersenen. Meestal is de verstoring van korte duur. De meeste epileptische aanvallen zijn goed te herkennen als epilepsie, maar er bestaan ook zeldzamere, moeilijk te herkennen soorten aanvallen. Overleg daarom met uw arts als u aanvalsgewijze klachten heeft zonder duidelijke verklaring.

De vorm van een epileptische aanval hangt samen met de plaats in de hersenen waar de elektrische ontlading plaatsvindt. Er bestaan twee vormen van aanvallen namelijk partiële en gegeneraliseerde aanvallen.

  • Bij partiële aanvallen doet slechts een klein deel van de hersenen mee.
  • Bij gegeneraliseerde aanvallen is overal in de hersenen abnormale elektrische activiteit waarneembaar.

Deze twee aanvalsvormen zijn ook weer te verdelen in eenvoudige en complexe aanvallen.

Status epilepticus

Status epilepticus

Men spreekt van een status epilepticus als de ene aanval overgaat in de volgende zonder dat de persoon tussendoor bijgekomen is. De aanval(len) duren langer dan 30 minuten.

Deze toestand is relatief zeldzaam. Als een aanval langer dan 5 minuten duurt, is het raadzaam een arts te waarschuwen.