Hersentumor

Doneer nu!

Onderdelen van behandeling

De behandeling van een kinderhersentumor volgt zo mogelijk (inter)nationale afspraken, waarbij in Nederland binnen de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) diverse (multidisciplinaire) commissies werken, waarin specialisten uit de diverse kinderoncologische centra actief zijn.

De meest gebruikte behandelingen bij hersentumoren bij kinderen zijn een operatie, bestraling en chemotherapie. De behandeling van een hersentumor bij kinderen bestaat uit één of meerdere van deze drie verschillende onderdelen. Een operatie wordt uitgevoerd door een neurochirurg. Indien bestraling nodig is wordt dit door de radiotherapeut uitgevoerd. Chemotherapie, medicijnen die de celdeling remmen, wordt voorgeschreven door de kinderoncoloog.

De volgorde waarin deze drie soorten behandelingen worden toegepast verschilt bij de diverse typen hersentumoren. Bij een klein deel van de hersentumoren bij kinderen wordt een periode afgewacht voordat een behandeling van start gaat.

Overige vormen van behandeling

Overige vormen van behandeling

De verbeteringen in de behandeling van hersentumoren bij kinderen ontstaan onder andere door nieuwe technische ontwikkelingen in de neurochirurgie en radiotherapie. Ook de behandeling met medicijnen (chemotherapie of cytostatica) wordt regelmatig aangepast. Toch is het nog lang niet mogelijk om alle kinderen met een hersentumor blijvend te genezen.

Als de gebruikelijke vormen van therapie niet meer werkzaam zijn, wordt soms een meer experimentele vorm van therapie overwogen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar vormen van therapie waarvoor enige mate van bewijs bestaat betreffende de werkzaamheid. De toepassing van nieuwe behandelingsvormen kan in het kader van een studieprotocol worden verricht. Beoordeling en toetsing van dergelijke protocollen vindt plaats door een medisch ethische commissie.

Bij hooggradige gliomen is de ontwikkeling van immunologische afweer met behulp van vaccinatie therapie in opkomst. Bij progressief hoog- of laaggradig glioom wordt soms medicatie met een remming van nieuwe bloedvatvorming gegeven in de vorm van bevazicumab. Ook combinaties van (nieuwere) soorten chemotherapie al dan niet in hogere doses worden vaak gegeven. Soms worden juist meerdere kleine doseringen gegeven, zogenaamde metronomic therapy. Tevens worden tegenwoordig in studieverband vaker medicamenten toegepast, onder andere gericht op eiwitten van de tumorcel (receptoren), zogenaamde targeted therapy.