Hersentumor

Doneer nu!

Onderdelen van behandeling

De behandeling van een kinderhersentumor volgt zo mogelijk (inter)nationale afspraken, waarbij in Nederland binnen de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) diverse (multidisciplinaire) commissies werken, waarin specialisten uit de diverse kinderoncologische centra actief zijn.

De meest gebruikte behandelingen bij hersentumoren bij kinderen zijn een operatie, bestraling en chemotherapie. De behandeling van een hersentumor bij kinderen bestaat uit één of meerdere van deze drie verschillende onderdelen. Een operatie wordt uitgevoerd door een neurochirurg. Indien bestraling nodig is wordt dit door de radiotherapeut uitgevoerd. Chemotherapie, medicijnen die de celdeling remmen, wordt voorgeschreven door de kinderoncoloog.

De volgorde waarin deze drie soorten behandelingen worden toegepast verschilt bij de diverse typen hersentumoren. Bij een klein deel van de hersentumoren bij kinderen wordt een periode afgewacht voordat een behandeling van start gaat.

Chirurgie

Chirurgie

Als bij een kind een hersentumor is geconstateerd vindt meestal verwijzing plaats naar een neurochirurg. Bij behandeling van een tumor van het centraal zenuwstelsel wordt vaak een operatie uitgevoerd. Meestal wordt bij die operatie geprobeerd om zoveel mogelijk van de tumor te verwijderen. Soms is een totale verwijdering niet mogelijk omdat het teveel nadelen heeft voor een kind. Soms is een totale verwijdering zelfs niet nodig en kan een tumorrest blijven zitten. Bij laaggradige tumoren kan verdere behandeling meestal achterwege blijven. Bij andere tumoren wordt de behandeling in het algemeen aangevuld met medicijnen en / of bestraling.

Bij een kleine groep patiënten wordt alleen een klein stukje weefsel door middel van een biopt weggenomen om te onderzoeken onder de microscoop.

De neurochirurg kan bij verhoogde hersendruk ook besluiten tot een operatieve ingreep voor drainage van het hersenvocht (liquor). Soms kan een extra verbindingsgaatje tussen de hersenkamers worden gemaakt (ventriculostomie). Als dit niet zinvol is kan een slangetje van de hersenkamer naar de buikholte worden gelegd om het vocht te draineren (ventriculo-peritoneale drain).

Soms wordt chemotherapie toegediend in het vocht van de hersenkamers Daarvoor kan de neurochirurg een klein metalen kastje (Ommaya-reservoir) onder de huid van het hoofd inbrengen met een slangetje naar de hersenkamer. De cytostatica of medicijnen kunnen dan regelmatig op een eenvoudige wijze ingespoten worden in het reservoirtje. Dergelijke toediening gebeurt vaker bij zeer jonge kinderen.