Hersentumor

Doneer nu!

Zeldzame tumoren van het centraal zenuwstelsel

Sommige tumoren van het zenuwstelsel zijn zeer zeldzaam op de kinderleeftijd. Het kan tumoren betreffen die vaker voorkomen bij volwassenen, zoals bijvoorbeeld het meningeoom. Dit is een tumor van de vliezen van de hersenen, die meestal operatief kan worden verwijderd. Ook een overdadige groei van hypofyseweefsel (adenoom) is zeldzaam op de kinderleeftijd.

De pinealis (pijnappelklier) kan ook aanleiding geven tot op zichzelf staande tumoren in laaggradige of hooggradige vorm. 

Tumoren die uit weefsel buiten het centraal zenuwstelsel ontstaan, treden soms op in de hersenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij lymfklierkanker. Dan is er sprake van een lymfoom in de hersenen. Ook kunnen tumoren van de weke delen in het hersenweefsel optreden, bijvoorbeeld een maligne perifere zenuwschede tumor.

Een andere zeldzame aandoening die het hersenweefel kan betreffen is de zogenaamde Langerhans cel histiocytose, een ziekte van het afweersysteem waarbij tumoren ontstaan.