Hersentumor

Doneer nu!

Medulloblastoom en PNET

De hersenen ontstaan in de zeer vroege ontwikkelingsfase voor de geboorte uit cellen die we het primitieve ectoderm noemen. Uit deze cellen ontstaat soms een kwaadaardige tumor, een primitieve neuro-ectodermale tumor (PNET).

De PNET kan zich in de grote hersenen boven het tentdak bevinden, dit heet een supratentoriële PNET. De tumor is dan extra kwaadaardig en de behandeling is intensief.

Indien de PNET zich in de kleine hersenen, dus onder het tentdak (infratentorriëel) bevindt, heet deze medulloblastoom. Deze tumor kan meestal goed door de neurochirurg worden verwijderd. Soms is een tweede operatie nodig. Omdat de tumor neiging heeft tot uitzaaiingen wordt meestal het hele zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) bestraald. Als derde deel van de behandeling wordt ook chemotherapie gegeven, tegenwoordig betreft dit meestal een jaar lang onderhoudschemotherapie.

De samenstelling van de behandeling is verschillend als een kind in een hoogrisico groep valt, bijvoorbeeld door een te grote rest van de tumorcellen na operatie, of door uitzaaiingen.

Bij jonge kinderen wordt de bestraling zoveel mogelijk vermeden, zodat er vaker langduriger en / of hogere doses chemotherapie nodig zijn. Bij hoge doses chemotherapie worden ook wel stamceltransfusies toegediend. De kans op terugkeer van de ziekte is meestal groter bij de jongere kinderen.