Hersentumor

Doneer nu!

Ependymoom

Het ependymoom is een tumor die ontstaat uit het ependym, de bekleding van de vochtholtes van de hersenen. De tumor kan soms redelijk rustig lijken en is dan laaggradig, maar er bestaat ook een kwaadaardige hooggradige vorm, de anaplastische variant. Als een ependymoom in het ruggenmerg wordt aangetroffen is het beloop meestal goedaardig.

De belangrijkste stap in de behandeling is een totale operatieve verwijdering van de tumor. In de meeste gevallen wordt de plaats van de oorspronkelijke tumor vervolgens bestraald. Bij een klein deel van de kinderen wordt chemotherapie gegeven, met name als er nog restweefsel is achtergebleven. Indien mogelijk zal dan alsnog een tweede neurochirurgische operatie plaatsvinden om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen.

Bij zeer jonge kinderen wordt langdurige chemotherapie gebruikt om herhaalde tumor groei te voorkomen. De bestraling wordt zo lang mogelijk uitgesteld, tenzij een zeer plaatselijke bestraling tot de mogelijkheden behoort.

De kans op hernieuwde tumorgroei in de loop der jaren is groter als er restweefsel is achtergebleven.