Hersentumor

Doneer nu!

Welke soort hersentumor?

Er bestaan veel verschillende soorten hersentumoren bij kinderen. Daardoor is er ook veel informatie te geven, want elke soort hersentumor is eigenlijk een andere ziekte. Bij elke soort hersentumor kan de behandeling er dus ook anders uit zien.

Hersentumoren kunnen op verschillende manieren in groepen worden ingedeeld.

Indeling door gradering

Allereerst is er een gradering van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO, World Health Organization) van graad I – IV. De graad I en II  tumoren (laaggradig) gedragen zich meestal rustig, terwijl graad III-IV (hooggradig) betekent dat de tumor agressief is, vaak doorgroeit en soms zelfs uitzaait. De laaggradige tumoren worden ook wel goedaardig genoemd, hoewel deze tumoren soms toch doorgroeien of uitzaaien. De microscopische beoordeling van de graad van het tumorweefsel wordt gedaan door de neuropatholoog, een medisch specialist met specifieke kennis van de kenmerken van hersenweefsel.

Soms is het niet nodig om het weefsel onder de microscoop te bekijken, dan geeft de MRI genoeg informatie om de diagnose te stellen.

Indeling door de plaats van de tumor

De hersenen worden in grote en kleine hersenen verdeeld door een vlies, het zogenaamde tentdak (tentorium). De grote hersenen liggen boven, de kleine hersenen onder dit tentdak. Bij kinderen ligt de tumor vaker onder het tentdak. Een klein deel van de tumoren bevindt zich in het ruggenmerg. De plaats van de tumor is het beste te zien met behulp van een MRI scan (of soms CT scan). Deze wordt beoordeeld door de neuroradioloog, een medisch specialist die is opgeleid om foto’s en afbeeldingen van het zenuwstelsel te beoordelen.

Indeling door het weefseltype van de tumor

Het weefseltype wordt bepaald door e beoordeling van een stukje tumorweefsel dat door de neuro-patholoog onder de microscoop. Bij deze beoordeling wordt ook de gradering van de tumor bekend.