Hersentumor

Doneer nu!

Klachten en symptomen bij kinderen

Verhoging van de druk in de hersenen komt regelmatig voor bij kinderen met een hersentumor. De tumor verhindert dan de doorstroming van het hersenvocht (liquor), waarbij de druk in het hoofd stijgt. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en braken, vooral in de ochtenduren. Dit klachtenpatroon is bij (kleine) kinderen niet zo duidelijk. Zij hebben vaker wisselende perioden van braken met tussenpozen van dagen tot weken. Bij de jonge kinderen in de eerste levensjaren is er soms alleen sprake van prikkelbaar gedrag en onrust. In een laat stadium van hoge hersendruk kunnen ook problemen met het gezichtsvermogen of met het bewustzijn ontstaan.

Als de tumor in of bij de kleine hersenen ligt kunnen problemen met het evenwicht ontstaan. Kinderen plaatsen de benen wijder uit elkaar bij het lopen en hebben de neiging om te vallen. Ook de coördinatie van de bewegingen kan verstoord zijn.

Als de tumor tegen de achterzijde van de hersenstam aan ligt of zich in de hersenstam bevindt kunnen de zogenaamde hersenzenuwen slechter functioneren. Bewegingen van de ogen of het gelaat kunnen bijvoorbeeld verslechteren en / of er ontstaan slik- of spraakstoornissen. Bij een oogbewegingsprobleem kan het zijn dat het kind het hoofd scheef houdt.

Tumoren in of tegen het ruggenmerg of de lage uitlopers van het ruggenmerg kunnen leiden tot verzwakking van de functie(s) van arm en/of been. Ook verminderd gevoel of juist pijn van arm of been kunnen optreden. Soms wordt de functie van de blaas of darmen verstoord.

De tumoren van de grote hersenen kunnen zeer verschillende klachten geven. De plaats van de tumor bepaalt nog specifieker de aard van de klachten. Deze kunnen bijvoorbeeld variëren van een verminderde kracht in (een deel van) een arm of been of een verminderd gevoel. Soms is een epileptische aanval (ook wel stuip genoemd) het eerste signaal van een hersentumor. Bij een tumor midden in de grote hersenen kunnen hormonale stoornissen optreden bijvoorbeeld met zeer vroege puberteit of groeivertraging

De klachten van een hersentumor kunnen maanden tot soms zelfs jaren bestaan voordat de diagnose wordt gesteld. Dit komt onder andere doordat de klachten van kinderen vaak wisselend aanwezig zijn. Ook passen kinderen zich makkelijk ongemerkt aan bij lichamelijke veranderingen en melden ze de klachten meestal pas laat.