Hersentumor

Doneer nu!

Wie zijn betrokken bij de behandeling?

Bij de behandeling van kinderen met een hersentumor is een team van medisch specialisten en verzorgerenden betrokken. In de kinderoncologische centra werken deze specialisten mee aan een multidisciplinaire bespreking, die wekelijks plaatsvindt om het beste beleid voor een kind te bespreken.

De (kinder)neurochirurg verricht operaties in en aan het centraal zenuwstelsel bij kinderen. Dit kan een operatie van de tumor betreffen, maar ook het aanleggen van een drain voor het afvoeren van hersenvocht. Hij / zij is meestal al betrokken vanaf de eerste fase van de behandeling.

De kinderneuroloog is met name gespecialiseerd in het functioneren van het zenuwstelsel en de diverse onderzoeken en behandelingen, die daarbij van toepassing zijn. Ook is de kinderneuroloog gespecialiseerd in de behandeling van epilepsie.

De kinderoncoloog is een kinderarts met kennis van tumoren op de kinderleeftijd. Hij/zij houdt zich onder andere bezig met de diagnostiek, therapie met medicijnen (vooral chemotherapie of cytostatica), begeleiding en coördinatie tijdens de behandeling, en met de late gevolgen van therapie.

De radiotherapeut is de specialist die de behandeling van de tumor / het tumorgebied met bestraling uitvoert.

De neuropatholoog draagt zorg voor het onderzoek van weefsel. Hij/zij onderzoekt het tumorweefsel onder de microscoop, en kijkt naar specifieke eigenschappen van het weefsel door kleuringen toe te passen en genetisch onderzoek te verrichten.

De neuroradioloog beoordeelt foto’s, CTscan en MRI, van de hersenen en het ruggenmerg, en adviseert zo nodig over aanvullend onderzoek.

Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen met een hersentumor zijn meestal gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. Een deel van hen heeft tevens een aanvullende specialisatie in de kinderneurologie en / of kinderoncologie.

De pedagogisch medewerker zorgt dat een kind tijdens het verblijf in het ziekenhuis bezigheden en afleiding heeft. De pedagogische medewerker adviseert ouders hoe zij met deze situatie om kunnen gaan. Tevens geeft hij / zij voorlichting over diagnostiek en behandeling op het leeftijdseigen niveau van een kind en begeleidt een kind bij de onderzoeken.

De revalidatiearts heeft kennis van de zeer diverse mogelijkheden die er zijn om ondersteunende therapie, hulpmiddelen en voorzieningen bij (bewegings)beperkingen toe te passen.

De klinisch geneticus: bij een klein deel van de  kinderen speelt erfelijkheid een rol bij het ontstaan van de tumor. Voor het bijbehorende onderzoek bij het kind en eventueel familieleden is de klinisch geneticus betrokken. Hij/zij informeert over de kans dat andere familieleden een tumor ontwikkelen en de mogelijkheden voor aanvullend onderzoek. Bij sommige kinderen is er sprake van een onderliggende aandoening, een zogenaamd syndroom. Ook dan wordt onderzoek naar eventuele erfelijkheid verricht.

De kinderpsycholoog heeft inzicht in de invloed van de ziekte op het welzijn van het kind en de overige gezinsleden en kan begeleiden bij mentale en emotionele verwerking en eventuele problemen hierin.

De neuropsycholoog kan vaardigheden van het kind testen en de intelligentie en het vermogen om te leren en kennis toe te passen meten. De neuropsycholoog adviseert over de aanpak en beste schoolkeuze voor een kind  en kan in de loop van de tijd de veranderingen in de gaten houden door de visie van docent en ouders te bespreken en zo nodig te testen.

De maatschappelijk werkende heeft deskundigheid op het gebied van de gevolgen van de ziekte van een kind in het dagelijks leven van de gezinsleden. Dit betreft bijv. financiële ondersteuningsmogelijkheden, verzekeringen, regelingen rondom het werk van de ouders en diverse sociale voorzieningen voor kinderen met een hersentumor.