Hersentumor

Doneer nu!

Wie zijn wij

Wie zitten er achter Hersentumor.nl

De medewerkers van de Stichting Hersentumor.nl zijn allen vrijwilligers. Samen zorgen wij voor de continuïteit van de organisatie en voor optimale, onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie. De Stichting Hersentumor.nl zou niet zonder haar mensen kunnen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiele richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Het bestuur van de stichting staat onder voorzitterschap van Jan Heimans en bestaat uit de volgende personen:

– Dhr. prof.dr. Jan Heimans
neuroloog VUmc Amsterdam, voorzitter
– Dhr. Aart den Hartog
penningmeester
– Mw. mr. Corine Vernooij
secretaris
– Mw.dr. Jacoline Bromberg
neuroloog Erasmus MC Rotterdam, lid medische zaken
– Mw. dr. Anja Gijtenbeek
Radboudumc Nijmegen, afgevaardigde LWNO

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Redactieraad

De stichting wordt bijgestaan door een groep experts verenigd in de redactieraad. Het betreft hier neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, neuro-oncologie verpleegkundigen, neuropsychologen, communicatie adviseurs en vele anderen. De redactieraad staat onder voorzitterschap van Dr. Tom Snijders, neuroloog in het UMC Utrecht en bestaat uit de volgende personen:

– Dhr. dr. Tom Snijders, voorzitter
neuroloog UMC Utrecht
– Dhr. prof.dr. Martin Klein
klinisch neuropsycholoog VUmc Amsterdam
– Dhr. dr. Mark ter Laan
neurochirurg Radboudumc Nijmegen
– Mw. Claudia Nijboer
verpleegkundig consulent neuro-oncologie, VUmc Amsterdam
– Dhr. prof.dr. Jan Heimans
neuroloog VUmc Amsterdam, voorzitter (vertegenwoordiger bestuur Hersentumor.nl)
– Mw. mr. Corine Vernooij
secretaris

Consulenten

Om informatie van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren, roept de redactieraad regelmatig hulp in van andere experts. De redactieraad behoudt de verantwoordelijkheid over de inhoud van de bijdragen aan de website.

De huidige consulenten zijn:

– Dhr. drs. Wietse Eppinga
radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht
– Mw. dr. Marion Smits
neuroradioloog, Erasmus MC Rotterdam
– Mw. dr. Netteke Schouten-van Meeteren
kinderarts-oncoloog, Emma Kinderziekenhuis/AMC Amsterdam
– Mw. Alieke Weerdesteijn
verpleegkundig consulent neuro-oncologie, VUmc Amsterdam
– Mw. dr. Vera Schepers
revalidatiearts, UMC Utrecht & Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Beloningsbeleid

De bestuurders, de leden van de redactieraad en de consulenten verrichten allen de werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen derhalve geen salaris en/of enige vorm van vergoeding.