Hersentumor

Doneer nu!

Privacy Statement

De Stichting Hersentumor.nl (postbus 382, 1400 AJ Bussum) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In het kader van haar dienstverlening legt de Stichting Hersentumor.nl verschillende persoonsgegevens van u vast, zoals uw naam, (e-mail)adres, overige contactgegevens en de door u gedoneerde bedragen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de volgende doeleinden: verwerking van uw donaties, uitvoering van onze interactieve diensten of andere diensten van Stichting Hersentumor.nl, nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, of om anderszins contact met u te hebben. Stichting Hersentumor.nl gebruikt deze gegevens aldus om haar statutaire taken en dienstverlening uit te voeren.

Opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt anders dan uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.

U beschikt over een recht van toegang tot uw gegevens, over een recht van verbetering van onjuiste gegevens, alsook over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de stichting via info@hersentumor.nl . De Stichting Hersentumor.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen.