Hersentumor

Doneer nu!

Onafhankelijkheid

Onafhankelijk, betrouwbaar en objectief

De Stichting Hersentumor.nl beoogt om betrouwbare, onafhankelijke en objectieve informatie over hersentumoren te verschaffen.

Om het niveau, de onafhankelijkheid en de objectiviteit van de informatievoorziening door de stichting te waarborgen is een Redactieraad in het leven geroepen. Deze redactieraad bestaat uit medische professionals en wetenschappers en is verantwoordelijk voor juiste, actuele en objectieve informatievoorziening aan de doelgroepen van de Stichting Hersentumor.nl.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het beleid en heeft geen bemoeienis met de inhoud van de informatie zoals die door de stichting wordt gepubliceerd.

De medewerkers van de Stichting Hersentumor.nl zijn allen vrijwilligers. Noch zij, noch de organisaties waarbij zij in het dagelijks leven werkzaam zijn of die zij vertegenwoordigen hebben enig, direct dan wel indirect, financieel belang bij de Stichting Hersentumor.nl.