Hersentumor

Doneer nu!

 Lexicon

ACTHadrenocorticotroop hormoon
ADHanti-diuretisch hormoon
afasievermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken d.m.v. spraak
agnosiemoeite hebben met het herkennen van voorwerpen en afbeeldingen
aneurysmaverwijding van een slagader
angiografiehet maken van röntgenfoto s van bloedvaten met behulp van contrastvloeistof
apathielusteloosheid, ongevoeligheid voor indrukken van buiten
apraxiemoeite hebben met het gebruiken van voorwerpen. onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren
astrocytstervormige vertakte gliacel in het centrale zenuwstelsel
astrocytoomglioom van gewoekerde astrocyten
basaalin de bodem, a.d. onderzijde
biopsiehet wegnemen van een klein stukje weefsel ten behoeve van weefseldiagnostiek
blaasretentieachterblijven van urine in de blaas
brughoekruimte tussen de hersenstam, het rotsbeen en de kleine hersenen
canalis spinaliswervelkanaal
cauda equinabundel van zenuwtakken onder in het wervelkanaal, soort paardenstaart
centrale zenuwstelselbetreft de hersenen en het ruggenmerg
cerebellumkleine hersenen
chiasmakruising van linker en rechter gezichtszenuw
chordomazeldzame, langzaam groeiende tumor die ontstaat vanuit overblijfselen van embryonaal weefsel
clonusplotselinge, voorbijgaande spiersamentrekking die een beweging veroorzaakt
cognitiefbetrekking hebbend op het verstandelijke vermogen
convulsieeen vorm van een stuip
cortexhersenschors
craniotomieoperatie waarbij de schedel wordt geopend
ct-scancomputer tomografie
cyberknifeapparaat waarmee stereotactische radiotherapie kan worden uitgevoerd
cytostaticageneesmiddel dat celgroei en celdeling remt
CZScentraal zenuwstelsel
dexamethasonbijnierschorshormoon
dwarslaesieverlammingsverschijnselen onder het niveau van de verdrukking van het ruggenmerg
dysarthrieonduidelijke spraak doordat spieren zijn verlamd
embolieverstopping door een bloedstolsel in een ader/slagader waardoor verminderde doorbloeding optreedt en een afsluiting/infarct kan ontstaan
endocrinologieleer der hormonen
endocrinolooginternist met speciale kennis van de hormoonhuishouding
endoscoopkijkbuis
epilepsie/ epileptische toevalaanvalsgewijs, meestal kortdurend plaatsvinden van veranderingen in de elektrische activiteit van hersencellen
ewing sarcoomtumor die ontstaat in het beenmerg van lange pijpbeenderen
frontaalm.b.t. het voorhoofd/voorzijde
GHgroeihormoon
glioblastoma multiformeSnel progressief groeiend astrocytoom
glioomgezwel bestaande uit woekerend gliaweefsel
gonadotrofinenhormonen die seksuele functies en voortplanting regelen
hemianopsieuitval van een deel van het gezichtsveld
hersenmetastasenuitzaaiing van kanker in de hersenen die ergens anders in het lichaam is begonnen
hersenoedeemvochtopeenhoping in de hersenen
hersenstamdeel van de hersenen waarin vitale functies zetelen en zenuwbanen vanuit beide hersenhelften verlopen
hydrocefalusabnormale hoeveelheid hersenvloeistof binnen de schedel (waterhoofd)
hypofyseaansturingscentrum in de hersenen voor hormoonfuncties
hypofysetumorgezwel van de hypofyse (hersenaanhangsel)
intracraniële drukverhoogde druk binnen de schedel
KNOPkinder neuro-oncologisch platform
leptomeningeale metastaseringverspreiding van kankercellen via het hersenvocht naar de hersenvliezen
lineaire versnellerbestralingstoestel dat lijkt op een röntgenapparaat dat om de patiënt kan draaien.
liquorvocht rondom de hersenen en het ruggenmerg
lob(us)kwab
lumbaalpunctieaftappen van lumbaalvocht met een holle naald uit de spinale subarachnoïdale ruimte beneden het niveau waar het ruggenmerg eindigt
lumbale drainbuisje (vaak van rubber)of ander afvoermiddel dat lumbaalvocht (liquor) afvoert
meningeoomlangzaam groeiend gezwel uitgaande van hersenvliezen
metastaseuitzaaiing
motorischbewegend, in beweging brengend (b.v. van spieren)
mrimagnetic resonance imaging (magneetscan)
myelum spinalisruggenmerg
neglectverwaarlozing
neurofibroombindweefselgezwel
NVVNnederlandse vereniging van neurochirurgen
obstructiehydrocephalusverstopping van hersenvloeistof binnen de schedel
occipitaalm.b.t het achterhoofd
oedeemvochtopeenhoping
oraalvia de mond (per os)
osteosarcoomtumor die ontstaat in het bot
PaCporth a cath (infuussysteem)
paresespierzwakte
parietaalbehorend tot de zijkwab van de hersenen
patholoogdokter die zich bezighoudt met weefseldiagnose
PMpedagogisch medewerker
perifere zenuwstelselbetreft de zenuwen die naar de ledematen verlopen
ponshersenstam
profylactischuit voorzorg
prolactinehormoon dat de melkproductie stimuleert
radiologiekennis en toepassing van stralingsenergie voor diagnostiek en therapie
radioloogbeoefenaar van de radiologie
retinanetvlies van het oog
schwannoomtumor die ontstaat vanuit cellen in de zenuwschede
secundaire tumorniet de oorspronkelijke tumor betreffend, een andere tumor dan aanvankelijk
sella turcicaturkse zadel, uitholling in het wiggebeen waarin de hypofyse ligt
sensibeltot het gevoel behorend, gevoelig. (b.v. van zenuwen)
SKIONstichting kinderoncologie nederland
spectroscopieonderzoek met behulp van een spectroscoop, waarbij het mogelijk is aan/afwezigheid van bepaalde bestanddelen, bv melkzuur, in hersengebieden aan te tonen
stereotaxielokalisatie van een bepaalde plek (speciaal i.d.schedel) met behulp van een richtapparaat
steroïdenhormonen van de bijnierschors
syndroom van Cushingziekte waarbij een overproductie van het hormoon ACTH aanwezig is
temporaalm.b.t de slapen/slaapstreek
tentoriumbindweefselplaat, als tentdak tussen grote en kleine hersenen
tonisch-clonische aanvalaanval van tonische, gevolgd door clonische  krampen van spieren van het lichaam
tonusspanningstoestand van weefsel, v.n.l. van spieren
transsfenoïdale chirurgieoperatie door de neusbijholte
trepanatieoperatie waarbij een luikje in de schedel wordt gemaakt voor toegang tot het operatiegebied
TSH (thyrotropine)hormoon dat de schildklier stimuleert tot afscheiden van zijn eigen hormoon, thyroxine
ventrikelhersenholte/kamer
VPDventriculo-peritoneale drain
ziekte van Addisonziekte waarbij er een tekort is van het hormoon cortisol