Hersentumor

Doneer nu!

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar veelgestelde vragen.
Voor alle overige vragen en persoonlijke ervaringen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 • Ik heb last van hoofdpijn/duizeligheid/andere klachten, zou het een hersentumor kunnen zijn?
  Elke afzonderlijke klacht kan wijzen op een (meer of minder ernstige) ziekte, maar kan ook onschuldig zijn. Er is geen klacht te benoemen die altijd wijst op een hersentumor. De meeste mensen met hoofdpijn of duizeligheid hebben geen hersentumor. Over het algemeen geldt dat het raadzaam is uw huisarts te bezoeken als een dergelijke klacht aanhoudt, en zeker als de klacht steeds erger wordt. De huisarts kan bepalen of een verwijzing op zijn plaats is. Lees verder > 
 • Wat zijn de verschijnselen/symptomen/gedragsveranderingen die passen bij een hersentumor?
  De verschijnselen van een hersentumor hangen samen met de omvang van de tumor, de groeisnelheid en de plaats binnen de hersenen. Enkele van de meest voorkomende klachten zijn. Lees verder >
 • Welke dokter/welk centrum is het beste als het gaat om behandeling/operatie van een hersentumor?
  De gezondheidszorg in Nederland draait mee in de top van de wereld. De behandeling van hersentumoren wordt in Nederland gedaan door specialisten die zich hier specifiek op hebben toegelegd. Over het algemeen kan gesteld worden dat in elk (middel)groot ziekenhuis een neuroloog werkt met aandachtsgebied neuro-oncologie. In bijna alle grote ziekenhuizen zijn ‘tumor-werkgroepen’ waar patiënten met hersentumoren multidisciplinair worden behandeld. Meestal werken de regionale ziekenhuizen rond een academische ziekenhuis nauw samen in dergelijke werkgroepen. In alle centra die radiotherapie (bestraling) aanbieden voor hersentumoren werken radiotherapeuten die hierin gespecialiseerd zijn. In neurochirurgische centra werken neurochirurgen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van hersentumoren. Deze neurochirurgen zijn aangesloten bij een multidisciplinair overleg. U kunt uw behandelend arts altijd vragen naar zijn/haar expertise.
 • Waar kan ik het beste terecht voor een tweede mening/ second opinion wat betreft een hersentumor?
  Lees bovenstaand antwoord. Het beste bespreekt u dit met uw huidige behandelend arts of uw huisarts.
 • Kan ik via uw site in contact komen met (andere) patiënten/lotgenoten?
  Helaas zijn er – voor zover ons bekend – geen echte lotgenotengroepen van glioompatiënten en hun partners. Wel worden er incidenteel locale bijeenkomsten georganiseerd door grote ziekenhuizen en door de Vereniging Hersenletsel.nl. Met deze laatste vereniging zou u contact op kunnen nemen. Hersentumor.nl is betrokken bij de organisatie van de Publieksdag hersentumoren. Deze dag wordt bezocht door veel patiënten en familieleden. Lees verder >
 • Mag ik autorijden met een hersentumor/na een operatie?
  De diagnose hersentumor kan invloed hebben op de rijvaardigheid. Lees verder >
 • Waar vind ik informatie over experimentele behandelingen/lopende wetenschappelijke studies?
  Er vindt op diverse plaatsen in de wereld, vooral Europa en de VS, onderzoek plaats naar nieuwe behandelingen voor kwaadaardige hersentumoren. Ook in Nederland lopen zulke onderzoeksprogramma’s. Maar de deelname aan dergelijke onderzoeken is afhankelijk van de aard, grootte en plaats van de tumor, en van de situatie van de patiënt. U doet er het beste aan om dit rustig met uw behandelende specialisten te bespreken. Lees meer over experimentele behandeling >
 • Waar vind ik informatie over alternatieve behandelingen van hersentumoren?
  Een “alternatieve behandeling” betekent meestal: een behandeling die niet tot de reguliere geneeskundige behandelingen wordt gerekend. Voor reguliere behandelingen zijn er afspraken tussen behandelaars, die in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op nationale en internationale wetenschappelijke bijeenkomsten zijn vastgelegd. Deze reguliere behandelingen zijn wetenschappelijk getoetst en binnen de internationale professionele gemeenschap bestaat overeenstemming over deze behandelingen. “Alternatieve behandelingen” berusten meestal niet op wetenschappelijk bewijs, of ze waren niet effectief in wetenschappelijk onderzoek. Daarom worden deze behandelingen niet door reguliere geneeskundigen als werkzaam erkend. Dat betekent dat de reguliere kanalen (tijdschriften, congressen) geen informatie bevatten over deze behandelingen. De meeste medisch specialisten die patiënten met hersentumoren behandelen werken dus niet met “alternatieve” behandelingsmethoden. Hersentumor.nl probeert betrouwbare voorlichting te geven, waarbij ze zich dus beperkt tot behandelingen die onderzocht zijn op hun werkzaamheid. Lees meer over alternatieve behandeling >